Uppgradera till Debian 2.0 på x86-datorer

För att undvika problem vid uppgradering av paket via dpkg, dselect eller dftp (på grund av möjliga konflikter mellan libc5 och libc6) är en speciell uppgraderingsprocedur rekommenderad. Detta dokument beskriver den proceduren.

Det finns flera sätt att uppgradera från en tidigare version:

 1. autoup.sh
  Detta är ett skript som uppgraderar programmen i rätt ordning, och som till och med kan ladda ner deb-paketen åt dig. På grund av de pågående ändringarna av arkivet, finns det ett tar-arkiv med de paket som fanns tillgängliga när autoup.sh senast uppdaterades. Den finns tillgänglig på följande platser:
 2. apt-get
  Detta är kommandoradsdelen av Debians framtida pakethanterare. Den vet i vilken ordning paket ska installeras, och kan hämta dem från ett lokalt arkiv och via http och ftp. Den kan slå ihop information från flera olika platser, så du kan använda en cd, en uppdaterad spegel, och en non-us-plats för att få den bästa mixen av hastighet, variation och senaste versioner. Kör bara ”apt-get update; apt-get dist-upgrade”. ”Bo”-versionen finns på: http://archive.debian.org/debian/dists/hamm/main/upgrade-i386/. Bo-versionen av apt-get är vältestad. Från och med slink är apt-get en officiell del av pakethanteringssystemet.
 3. För hand
  En HOWTO finns på: $HOME/releases/hamm/autoup/libc5-libc6-Mini-HOWTO.html men eftersom vad autoup.sh gör är att automatiserade denna process är detta den minst bekväma varianten.

Frågor och svar

F: Varför inte bara använda ftp i dselect som vanligt?
S: Den ordnar inte paketinstallationen korrekt, så det kan inte garantera
  en mjuk övergång. Arbete pågår på APT, en ny front till dpkg. Med apt
  kommer framtida uppgraderingar att bli enklare än någonsin, och den
  här sortens besvärligheter kommer inte att uppstå.

F: Okej, så jag uppgraderade, kan jag återgå till det vanliga sättet nu?
S: Ja, nu kan du använda dselect igen.