Errata för Debian 2.0 på x86-maskiner

Installation

Det finns ingen rapporterad errata för installationen.

Uppgradering

Debian 2.0-cd-avbildningarna innehåller en version av cd_autoup.sh som har några fel. Felen är relativt ofarligt, och resulterar helt enkelt i att några paket som skulle ha installerats av cd_autoup.sh inte installeras, något som bör åtgärdas automatiskt nästa gång dselect körs.

Trots detta bör uppgraderingar göras med den rättade versionen av autoup.sh. Cd-skivorna från 2.0r1 har inte detta problem.

Paket

Följande problem, som finns i vissa programvaruuppdateringar, kan vara bra att känna till: