Versionsfakta för Debian 2.0 (Hamm)

Debian 2.0 är inaktuell

Eftersom nyare utgåvor har släppts, har 2.0-utgåvan blivit inaktuell. Dessa sidor finns kvar av historiska skäl. Du bör dock vara medveten om att Debian 2.0 inte längre underhålls.

Uppgradera

Läs upgrade HOWTO för mer information.

Köpa en cd

En lista över cd-distributörer som säljer Debian 2.0 på cd-rom kan hittas här.

Hämta över nätet

En lista över ftp-platser som speglar distributionen kan hittas här.

Cd-avbildningar

För de som vill pressa sina egna cd-avbildningar bör gå till https://cdimage.debian.org/

Errata

För att se erratainformation för denna version, se erratasidan.

Uppdateringar till denna utgåva

Debian har skapat en sektion i arkivet ägnad för föreslagna uppdateringar till paket i den stabila versionen som är för viktiga för att vänta till nästa utgåva. Läs mer om detta här.