Zoznam

P

packages
apache2, Nekompatibilné zmeny v Apache HTTPD 2.4
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
base-passwd, Changes to default shell of system users provided by base-passwd
busybox, Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups), Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
debian-security-support, Bezpečnosť, Obmedzenia bezpečnostnej podpory
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
games-content-dev, Debian Games Blend
ganeti, Problem upgrading Ganeti clusters with DRBD-backed instances [fixed in 8.1], General notes on upgrading Ganeti clusters
gcc, Bezpečnosť
grub-pc, "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
hardening-wrapper, Zavrhované komponenty
how-can-i-help, Ako prispievať do Debianu
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Zmeny pripájania a kontroly koreňového súborového systému a /usr
libjpeg-progs, Zastaralé balíky
libjpeg-turbo-progs, Zastaralé balíky
libreoffice, Zastaralé balíky
libv8-3.14, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
mediawiki, Predčasné ukončenie bezpečnostnej podpory MediaWiki
mplayer, Zastaralé balíky
mplayer2, Zastaralé balíky
mpv, Zastaralé balíky
needrestart, Bezpečnosť
nodejs, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
openjdk-6-*, Zastaralé balíky
openjdk-7-*, Zastaralé balíky
openoffice.org, Zastaralé balíky
openssh-server, Server OpenSSH má štandardne nastavenú voľbu „PermitRootLogin without-password“
perl, Change in handling of unreadable module paths by perl
php-horde, Aplikácie PHP
plymouth, Výzvy počas zavádzania systému so systemd vyžadujú Plymouth, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
postgresql-9.1, Zastaralé balíky
postgresql-9.4, Zastaralé balíky
postgresql-plperl-9.1, Zastaralé balíky
puppetmaster, Kompatibilita Puppet 2.7 / 3.7
python3.2, Zastaralé balíky
python3.4, Zastaralé balíky
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
ruby, Zastaralé balíky
ruby1.8, Zastaralé balíky
ruby1.9.1, Zastaralé balíky
ruby2.1, Zastaralé balíky
squid, Zastaralé balíky
squid3, Zastaralé balíky
systemd, Nový predvolený init systém (systemd), Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd, Požadované konfiguračné voľby jadra pre Jessie, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
systemd-shim, Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém
systemd-sysv, Nový predvolený init systém (systemd), Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém, Prísnejší prístup k súborovým systémom, ktoré sa nepodarilo pripojiť počas štartu pod systemd, systemd: behavior of 'halt' command
sysvinit, Nový predvolený init systém (systemd), Ladiaci shell počas štartu pomocou systemd, systemd: behavior of 'halt' command
sysvinit-core, Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém, Nepodporované funkcie crypttab pod systemd (napríklad „keyscript=...“)
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
upstart, Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?