Kapitel 6. Mer information om Debian

Innehållsförteckning

6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian

6.1. Ytterligare läsning

Beyond these release notes and the installation guide, further documentation on Debian is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose goal is to create high-quality documentation for Debian users and developers. Available documentation includes the Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, the Debian FAQ, and many more. For full details of the existing resources see the Debian Documentation website and the Debian Wiki website.

Documentation for individual packages is installed into /usr/share/doc/package. This may include copyright information, Debian specific details, and any upstream documentation.

6.2. Få hjälp

There are many sources of help, advice, and support for Debian users, but these should only be considered if research into documentation of the issue has exhausted all sources. This section provides a short introduction to these sources which may be helpful for new Debian users.

6.2.1. Sändlistor

De sändlistor som är mest intressanta för Debian-användarna är listan debian-user (engelsk) och andra debian-user-språk-listor (för andra språk; swedish för svenska). För information om dessa listor och detaljer om hur man prenumererar, se https://lists.debian.org/. Leta i arkiven efter svar på dina frågor innan du postar en ny fråga, så bryter du inte mot listetiketten.

6.2.2. Internet Relay Chat

Debian har en IRC-kanal vars ändamål är att ge stöd och hjälp till Debiananvändare. Kanalen finns på IRC-nätverket OFTC. För att komma åt kanalen, peka din favorit-IRC-klient till irc.debian.org och gå in i kanalen #debian.

Följ kanalens riktlinjer och respektera andra användare. Riktlinjerna finns tillgängliga på Debians wiki.

För mer information om OFTC, besök dess webbplats.

6.3. Rapportera fel

Vi strävar mot att göra Debian till ett högkvalitativt operativsystem. Det betyder dock inte att paketen som vi tillhandahåller är helt felfria. I enlighet med Debians filosofi om öppen utveckling och som en tjänst till våra användare, tillhandahåller vi all information om rapporterade fel i vårt eget felhanteringssystem (BTS). BTS är bläddringsbar på https://bugs.debian.org/.

If you find a bug in the distribution or in packaged software that is part of it, please report it so that it can be properly fixed for future releases. Reporting bugs requires a valid e-mail address. We ask for this so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters should additional information be needed.

You can submit a bug report using the program reportbug or manually using e-mail. You can read more about the Bug Tracking System and how to use it by reading the reference documentation (available at /usr/share/doc/debian if you have doc-debian installed) or online at the Bug Tracking System.

6.4. Att bidra till Debian

Du behöver inte vara en expert för att bidra till Debian. Genom att hjälpa användare med problem på de olika sändlistorna för användarstöd bidrar du till gemenskapen. Identifiering (och lösning) av problem relaterade till utveckling av distributionen genom att delta i sändlistorna för utveckling är också mycket uppskattat. För att underhålla Debians högkvalitativa distribution kan du skicka in felrapporter och hjälpa utvecklarna att spåra upp och rätta till felen. Verktyget how-can-i-help pekar ut felrapporter som du kan arbeta på. Om du är bra på att sätta ihop ord kanske du vill bidra mer aktivt genom att hjälpa till att skriva dokumentation eller översätta befintlig dokumentation till ditt eget språk.

Om du kan avsätta mer tid, skulle du kunna ansvara för en del av den fria programvaran i Debian. Speciellt behjälpligt är det om personer adopterar eller ansvarar för saker som folk har frågat efter om att inkluderas i Debian. Databasen Work Needing and Prospective Packages har detaljer om detta. Om du har intresse av mer specifika grupper kan du finna glädje i att bidra till några av Debians underprojekt vilka inkluderar porteringar till specifika arkitekturer, Debian Pure Blends för specifika användargrupper bland många andra.

In any case, if you are working in the free software community in any way, as a user, programmer, writer, or translator you are already helping the free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside.