Poznámky k vydaniu Debian 8 (jessie), ARM EABI

Dokumentačný projekt Debianu

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Text licencie tiež môžete nájsť na http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html a v súbore /usr/share/common-licenses/GPL-2 v Debiane.


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian 8
2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. Disky CD, DVD a BD
2.2.2. Zmeny v pracovnom prostredí GNOME
2.2.3. Nový predvolený init systém (systemd)
2.2.4. Bezpečnosť
2.2.5. MariaDB vedľa MySQL
2.2.6. Aplikácie PHP
2.2.7. Debian Games Blend
2.2.8. Novinky od Debian Med Blend
2.2.9. Novinky od Debian Science Blend
2.2.10. Novinky od Debian Geographical Information Systems (GIS) Blend
2.2.11. Novinky od Java tímu Debianu
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z Debian 7 (wheezy)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.5.7. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.6.2. Zmeny pripájania a kontroly koreňového súborového systému a /usr
4.7. Čo urobiť pred reštartom sytému
4.8. Príprava na ďalšie vydanie
4.8.1. Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
4.9. Zavrhované komponenty
4.10. Zastaralé balíky
4.10.1. Fiktívne balíky
5. Problémy vyskytujúce sa v jessie
5.1. Obmedzenia bezpečnostnej podpory
5.1.1. Bezpečnostný status webových prehliadačov
5.1.2. Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
5.1.3. Predčasné ukončenie bezpečnostnej podpory MediaWiki
5.2. Server OpenSSH má štandardne nastavenú voľbu „PermitRootLogin without-password“
5.3. Kompatibilita Puppet 2.7 / 3.7
5.4. Aktualizácia PHP 5.6 sa prejaví zmenami v správaní
5.5. Nekompatibilné zmeny v Apache HTTPD 2.4
5.6. Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém
5.6.1. Prísnejší prístup k súborovým systémom, ktoré sa nepodarilo pripojiť počas štartu pod systemd
5.6.2. Zastaralé init skripty by ste mali odstrániť (purge)
5.6.3. Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd
5.6.4. Výzvy počas zavádzania systému so systemd vyžadujú Plymouth
5.6.5. Interakcia medzi logind a acpid
5.6.6. Nepodporované funkcie crypttab pod systemd (napríklad „keyscript=...“)
5.6.7. systemd: issues SIGKILL too early [fixed in 8.1]
5.6.8. systemd: behavior of 'halt' command
5.7. Požadované konfiguračné voľby jadra pre Jessie
5.8. Aktualizácia hostiteľov a kontajnerov LXC
5.8.1. Aktualizácia hosťov LXC bežiacich na hostiteľoch Wheezy
5.8.2. Aktualizácia hosťov LXC bežiacich na hostiteľoch Jessie
5.8.3. Ďalšie informácie
5.9. Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
5.10. Pracovné prostredie GNOME vyžaduje základnú 3D grafiku
5.11. Pracovné prostredie GNOME nefunguje s proprietárnym ovládačom FGLRX od AMD
5.12. Zmeny predvolených klávesových skratiek v GNOME
5.13. Changes to default shell of system users provided by base-passwd
5.14. Migration to new KDE E-mail, Calendar, and Contacts (Kontact)
5.15. Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
5.16. "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
5.17. Stricter validation of cron files in crontab
5.18. Change in handling of unreadable module paths by perl
5.19. Upgrade considerations for Ganeti clusters
5.19.1. Problem upgrading Ganeti clusters with DRBD-backed instances [fixed in 8.1]
5.19.2. General notes on upgrading Ganeti clusters
5.20. New requirements for file execution in Samba4
5.21. Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
5.22. Backwards incompatible changes in the Squid webproxy
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém wheezy pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém wheezy
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník