Zoznam

P

packages
apache2, Nekompatibilné zmeny v Apache HTTPD 2.4
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
base-passwd, Changes to default shell of system users provided by base-passwd
busybox, Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups), Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
debian-security-support, Bezpečnosť, Obmedzenia bezpečnostnej podpory
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
games-content-dev, Debian Games Blend
ganeti, Problem upgrading Ganeti clusters with DRBD-backed instances [fixed in 8.1], General notes on upgrading Ganeti clusters
gcc, Bezpečnosť
grub-pc, "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
hardening-wrapper, Zavrhované komponenty
how-can-i-help, Ako prispievať do Debianu
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Zmeny pripájania a kontroly koreňového súborového systému a /usr
libjpeg-progs, Zastaralé balíky
libjpeg-turbo-progs, Zastaralé balíky
libreoffice, Zastaralé balíky
libv8-3.14, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
mediawiki, Predčasné ukončenie bezpečnostnej podpory MediaWiki
micro-evtd, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
mplayer, Zastaralé balíky
mplayer2, Zastaralé balíky
mpv, Zastaralé balíky
needrestart, Bezpečnosť
nodejs, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
openjdk-6-*, Zastaralé balíky
openjdk-7-*, Zastaralé balíky
openoffice.org, Zastaralé balíky
openssh-server, Server OpenSSH má štandardne nastavenú voľbu „PermitRootLogin without-password“
perl, Change in handling of unreadable module paths by perl
php-horde, Aplikácie PHP
plymouth, Výzvy počas zavádzania systému so systemd vyžadujú Plymouth, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
postgresql-9.1, Zastaralé balíky
postgresql-9.4, Zastaralé balíky
postgresql-plperl-9.1, Zastaralé balíky
puppetmaster, Kompatibilita Puppet 2.7 / 3.7
python3.2, Zastaralé balíky
python3.4, Zastaralé balíky
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
ruby, Zastaralé balíky
ruby1.8, Zastaralé balíky
ruby1.9.1, Zastaralé balíky
ruby2.1, Zastaralé balíky
squid, Zastaralé balíky
squid3, Zastaralé balíky
systemd, Nový predvolený init systém (systemd), Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd, Požadované konfiguračné voľby jadra pre Jessie, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
systemd-shim, Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém
systemd-sysv, Nový predvolený init systém (systemd), Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém, Prísnejší prístup k súborovým systémom, ktoré sa nepodarilo pripojiť počas štartu pod systemd, systemd: behavior of 'halt' command
sysvinit, Nový predvolený init systém (systemd), Ladiaci shell počas štartu pomocou systemd, systemd: behavior of 'halt' command
sysvinit-core, Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém, Nepodporované funkcie crypttab pod systemd (napríklad „keyscript=...“)
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
upstart, Aktualizácia na Jessie nainštaluje nový predvolený init systém
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?