Index

P

packages
apache2, Inkompatibla ändringar i Apache HTTPD 2.4
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Utrensning av borttagna paket
base-passwd, Changes to default shell of system users provided by base-passwd
busybox, Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups), Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installing a kernel metapackage
debian-security-support, Säkerhet, Limitations in security support
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
games-content-dev, Debian Games Blend
ganeti, Problem upgrading Ganeti clusters with DRBD-backed instances [fixed in 8.1], General notes on upgrading Ganeti clusters
gcc, Säkerhet
grub-pc, "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
hardening-wrapper, Utfasade komponenter
how-can-i-help, Att bidra till Debian
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Changes to root and /usr filesystem mounting and checking
libjpeg-progs, Föråldrade paket
libjpeg-turbo-progs, Föråldrade paket
libreoffice, Föråldrade paket
libv8-3.14, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installing a kernel metapackage
linux-source, Installing a kernel metapackage
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
mediawiki, Early termination of MediaWiki security support
micro-evtd, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
mplayer, Föråldrade paket
mplayer2, Föråldrade paket
mpv, Föråldrade paket
needrestart, Säkerhet
nodejs, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
openjdk-6-*, Föråldrade paket
openjdk-7-*, Föråldrade paket
openoffice.org, Föråldrade paket
openssh-server, OpenSSH-server använder som "PermitRootLogin without-password" som standard
perl, Change in handling of unreadable module paths by perl
php-horde, PHP-applikationer
plymouth, Plymouth behövs för kommandorad i uppstartsläge med systemd vid uppstartläge, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
postgresql-9.1, Föråldrade paket
postgresql-9.4, Föråldrade paket
postgresql-plperl-9.1, Föråldrade paket
puppetmaster, Puppet 2.7 / 3.7 kompatibilitet
python3.2, Föråldrade paket
python3.4, Föråldrade paket
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
ruby, Föråldrade paket
ruby1.8, Föråldrade paket
ruby1.9.1, Föråldrade paket
ruby2.1, Föråldrade paket
squid, Föråldrade paket
squid3, Föråldrade paket
systemd, New default init system (systemd), Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd, Required kernel config options for Jessie, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
systemd-shim, Upgrading installs the new default init system for Jessie
systemd-sysv, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie, Stricter handling of failing mounts during boot under systemd, systemd: behavior of 'halt' command
sysvinit, New default init system (systemd), Debug shell during boot using systemd, systemd: behavior of 'halt' command
sysvinit-core, Upgrading installs the new default init system for Jessie, Unsupported crypttab features under systemd (e.g. "keyscript=...")
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
upstart, Upgrading installs the new default init system for Jessie
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?