2.1. Podporovaná zařízení

Debian neklade na hardware jiná omezení než ta, která jsou dána jádrem Linuxu nebo kFreeBSD a programy GNU. Tedy na libovolné počítačové architektuře, na kterou bylo přeneseno jádro Linuxu nebo kFreeBSD, knihovna libc, překladač gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, můžete Debian nainstalovat. Viz stránka s porty (http://www.debian.org/ports/arm/).

Než abychom se snažili popsat všechny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu 32-bit hard-float ARMv7, zaměříme se spíše na obecné informace a uvedeme odkazy na doplňující dokumentaci.

2.1.1. Podporované počítačové architektury

Debian GNU/Linux 8 podporuje deset hlavních počítačových architektur a několik jejich variant.

Architektura Označení v Debianu Podarchitektura Varianta
Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM s hardwarovým FPU armhf multiplatformní armmp
multiplatformní pro systémy s LPAE armmp-lpae
64 bitové ARM arm64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel    
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta    
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Power Systems ppc64el IBM POWER8 nebo novější  
64 bitové IBM S/390 s390x IPL z VM-reader a DASD generic

Tato verze dokumentu se zabývá instalací Debianu s jádrem Linux na architektuře 32-bit hard-float ARMv7. Pro ostatní podporované architektury jsou návody na stránkách Debian-Ports.

2.1.2. Tři hlavní ARM porty

Architektura ARM se vyvíjí a moderní ARM procesory nabízí možnosti, které nejsou na starších modelech dostupné. Debian proto nabízí tři základní ARM porty pro nejlepší podporu širokého spektra systémů:

  • Debian/armel cílí na starší 32 bitové ARM procesory bez hardwarové podpory výpočtů s plovoucí desetinnou čárkou (nemají FPU)

  • Debian/armhf běží jen na novějších 32 bitových ARM procesorech, které implementují alespoň architekturu ARMv7 s 3. verzí ARM specifikace pro vektorové výpočty s plovoucí desetinnou čárkou (VFPv3). Debian/armhf využívá tyto rozšířené možnosti a vyšší výkon nových modelů.

  • Debian/arm64 funguje na 64 bitových ARM procesorech implementujících alespoň architekturu ARMv8.

Technicky mohou všechny aktuálně dostupné ARM procesory běžet v obou režimech adresování (little-endian i big-endian), avšak v praxi používá drtivá většina ARM systémů adresování little-endian. V tomto duchu podporuje Debian/arm64, Debian/armhf i Debian/armel pouze systémy little-endian.

2.1.3. Různé návrhy ARM procesorů a náročnost podpory

Systémy ARM jsou mnohem různorodější, než systémy založené na architektuře i386/amd64, takže podpora může být složitější. Architektura ARM se používá hlavně v řešeních vše v jednom, tzv. SoC (system-on-chip). Tyto SoC navrhuje spousta společností z nejrůznějších hardwarových součástí, které se liší i v tak základní funkcionalitě, jako je zavedení systému.

Systémy využívající tyto čipy obvykle postrádají jednotné rozhraní v podobě systémového firmwaru a ve výsledku se linuxové jádro na architektuře ARM musí starat o spousty nízkoúrovňových detailů specifických pro konkrétní systém, o což by se ve světě PC postaral BIOS.

To znamenalo, že když Linux získal podporu architektury ARM, muselo se pro každý systém sestavovat speciální jádro, na rozdíl od architektury i386/amd64, kde jedno jádro běží na téměř libovolném hardwaru. Tento přístup samozřejmě nebyl s ohromným počtem různých systémů udržitelný a vývojáři začali pracovat na tom, aby se podobně jako u PC dalo jedno jádro použít na různých ARM systémech. Toto jádro se pak nazývá multiplatformní a podporuje většinu novějších systémů. V Debianu je na architektuře Debian/armhf označeno jako armmp. Stále však existují starší systémy, které vyžadují speciální jádro. Z tohoto důvodu podporuje standardní Debian instalaci jen na několik vybraných starších systémů.

2.1.4. Platformy podporované v Debian/armhf

O následujících systémech je známo, že fungují s Debian/armhf používajícím multiplatformní jádro armmp:

Freescale MX53 Quick Start Board

IMX53QSB je vývojářská deska založená na SoC i.MX53.

Versatile Express

Versatile Express je série vývojářských desek od ARMu skládající se ze základní desky, která se dá osadit různými dceřinnými CPU.

Některé vývojářské desky a embeded systémy Allwinner založené na sunXi

Jádro armmp podporuje několik vývojářských desek a embeded systémů založených na SoC Allwinner A10 (architektura sun4i), A10s/A13 (architektura sun5i) a A20 (architektura sun7i). Instalační systém plně podporuje následující systémy:

  • Cubietech Cubieboard 1 + 2 / Cubietruck

  • LeMaker Banana Pi a Banana Pro

  • LinkSprite pcDuino a pcDuino3

  • Mele A1000

  • Miniand Hackberry

  • Olimex A10-Olinuxino-LIME / A10s-Olinuxino Micro / A13-Olinuxino / A13-Olinuxino Micro / A20-Olinuxino-LIME / A20-Olinuxino-LIME2 / A20-Olinuxino Micro

  • PineRiver Mini X-Plus

Podpora pro zařízení Allwinner založená na architektuře sunXi je daná ovladači a stromy zařízení dostupnými v oficiálním linuxovém jádře. Jádra linux-sunxi.org 3.4 odvozená z Androidu nejsou v Debianu podporována.

Oficiální linuxové jádro na SoC Allwinner A10, A10s/A13 a A20 obvykle podporuje sériovou konzoli, ethernet, SATA, USB a karty MMC/SD, nicméně chybí nativní ovladače lokálního displeje (HDMI/VGA/LCD) a integrovaného audio hardwaru. Také není podporována NAND flash paměť, která se nachází v některých systémech založených na sunXi.

Použití lokálního displeje bez nativních ovladačů je technicky možné přes infrastrukturu simplefb, která spoléhá na to, že se o inicializaci zobrazovacího hardwaru postará zavaděč U-Boot. To ale verze U-Bootu dodávaná s Debianem 8 nepodporuje.

SolidRun Cubox-i2eX / Cubox-i4Pro

Řada Cubox-i jsou malé systémy ve tvaru kostky založené na rodině SoC Freescale i.MX6. Podpora pro řadu Cubox-i je daná ovladači a stromy zařízení dostupnými v oficiálním linuxovém jádře. Jádra Freescale 3.0 pro Cubox-i nejsou v Debianu podporována. Oficiální linuxové jádro podporuje sériovou konzoli, ethernet, USB, karty MMC/SD a podporu zobrazování přes HDMI (konzole i X11). Na Cubox-i4Pro je navíc podporován i eSATA port.

Wandboard Quad

Wandboard Quad je vývojářská deska založená na SoC Freescale i.MX6 Quad. Podpora je daná ovladači a stromy zařízení dostupnými v oficiálním linuxovém jádře. Speciální jádra řady 3.0 a 3.10 z wandboard.org nejsou v Debianu podporována. Oficiální linuxové jádro podporuje sériovou konzoli, zobrazování přes HDMI (konzole i X11), ethernet, USB, karty MMC/SD a SATA. V Debianu 8 není podporováno integrované audio (ať už analogové, S/PDIF nebo HDMI) a ani integrovaný WLAN/Bluetooth modul.

Pokud má jádro použité v debian-installeru podporu daných systémových komponent a je dostupný soubor se stromem zařízení, umožňuje multiplatformní linuxové jádro spustit debian-installer i na armhf systémech výše explicitně neuvedených.

Na takových systémech obvykle instalace funguje, nicméně se asi nepodaří automaticky nastavit zavádění, jelikož to často vyžaduje konkrétní informace přesně pro dané zařízení. V takovém případě je nutno před dokončením instalace nastavit zavádění ručně, například spuštěním požadovaných příkazů v shellu spuštěném z prostředí debian-installeru.

2.1.5. Platformy dále nepodporované v Debian/armhf

EfikaMX

Platforma EfikaMX (Genesi Efika Smartbook a Genesi EfikaMX nettop) byla podporovaná v Debianu 7 specifickým jádrem, ale jelikož byla v roce 2012 podpora této platformy z oficiálního linuxového jádra odstraněna, nemůže ani Debian dále pokračovat v podpoře.

Řešením by bylo použití multiplatformního jádra armmp, ale pro platformu EfikaMX v současnosti není dostupný příslušný strom zařízení.

2.1.6. Platformy dále nepodporované v Debian/armel

IOP32x

Intelovskou řadu I/O procesorů (IOP) můžete nalézt v řadě produktů spojených s ukládáním a zpracováváním dat, jako GLAN Tank od IO-Data a Thecus N2100. Debian podporoval platformu IOP32x v Debianu 7, ale kvůli hardwarovým omezením této platformy není vhodné instalovat novější vydání.

MV78xx0

Platforma MV78xx0 se používala na vývojářské desce Marvell DB-78xx0-BP. Debian podporoval tuto platformu ještě v Debianu 7, se speciálním jádrem založeným na Linuxu 3.2, ale to už od Debianu verze 8 není možné.

2.1.7. Víceprocesorové systémy

Tato architektura umožňuje využití více procesorů — tzv. symetrický multiprocesing (SMP). Standardní jádro v distribuci Debian GNU/Linux 8 bylo sestaveno s podporou SMP-alternatives, což znamená, že jádro samo rozpozná počet procesorů (nebo procesorových jader) a na jednoprocesorových počítačích podporu SMP automaticky vypne.

Více procesorů v počítači bylo původně doménou výkonných serverů, ale s uvedením konceptu vícejádrových procesorů, kdy jeden fyzický čip obsahuje několik procesorových jednotek, tzv. jader, se s nimi dnes setkáváme prakticky všude.

2.1.8. Podpora grafických karet

Podpora grafických karet v grafickém režimu závisí na tom, zda pro kartu existuje ovladač v projektu X.Org a v jádru. Základní podpora grafického framebufferu je poskytována jádrem, desktopová prostředí používají X.org. Podpora pokročilých vlastností, jako je hardwarová akcelerace 3D a videa, závisí na použitém hardwaru a v některých případech i na instalaci dodatečného firmware (viz 2.2 – „Ovladače vyžadující firmware“).

Téměř všechny ARMové počítače mají grafický hardware zabudovaný přímo v sobě. Počítače se slotem pro zasunutí samostatné grafické karty existují, ale je jich jako šafránu. Naopak celkem běžný je hardware navržený zcela bez grafického výstupu. Základní zobrazování přes jaderný framebuffer by mělo fungovat na všech zařízeních s grafickým hardwarem, avšak rychlá 3D grafika nutně vyžaduje binární ovladače. Situace se mění docela rychle, ale v době vydání jessie jsou k dispozici svobodné ovladače pro nouveau (SoC Nvidia Tegra K1) a freedreno (SoC Qualcomm Snapdragon). Ostatní hardware vyžaduje nesvobodné ovladače třetích stran.

Podrobnosti o podporovaných grafických kartách a ukazovacích zařízeních naleznete na http://xorg.freedesktop.org/. Debian GNU/Linux 8 je dodáván se systémem X.Org verze 7.7.

2.1.9. Hardware pro připojení k síti

Libovolná síťová karta (NIC) podporovaná jádrem Linux by měla být podporována i instalačním systémem. Ovladače by se měly zavádět automaticky.

Na architektuře 32-bit hard-float ARMv7 je podporována většina integrovaných ethernetových zařízení a dostupné jsou i moduly pro přídavná PCI a USB zařízení.

2.1.10. Ostatní zařízení

Linux umožňuje používat nejrůznější hardwarové vybavení jako myši, tiskárny, scannery, televizní karty a zařízení PCMCIA/CardBus/ExpressCard a USB. Většina z nich však není pro instalaci nutná.