Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit hard-float ARMv7
5.1.1. Starta upp från den fasta programvaran
5.1.2. Uppstartskonfiguration
5.1.3. Uppstart från TFTP
5.1.4. Starta upp från USB-minne
5.1.5. Using pre-built SD-card images with the installer
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Brädenheter
5.2.3. Tema med hög kontrast
5.2.4. Preseeding
5.2.5. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter