Installera Debian 8.10

Debian 8 har efterträtts av Debian 9 (stretch). Vissa av installationsavbildningarna som anges nedan kanske inte längre är tillgängliga, eller fungerar inte längre, och vi rekommenderar att du istället installerar stretch.

För att installera Debian 8.10 (jessie), hämta någon av följande avbildningar (alla i386- och amd64 CD/DVD-avbildningar kan även användas på usb-minnen):

netinst CD-avbildning (I allmänhet 150-280 MB)

Blu-ray (via jigdo)

andra avbildningar (netboot, flexiblt usb-minne, osv.)

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under installationen finns i installationsguiden (se Dokumentation nedan).

netinst (i allmänhet 240-290 MB) icke-fria CD-avbildningar med fastprogram

Kommentarer

Dokumentation

Om du endast kommer att läsa ett dokument innan du installerar, läs Installationshjälp, en snabb genomgång av installationsprocessen. Annan användbar dokumentation är:

Errata

Detta är en lista på kända problem i installeraren som kommer med Debian 8.10. Om du har haft problem med att installera Debian och inte kan se ditt problem i listan nedan, vänligen skicka en installationsrapport och beskriv problemet eller kolla i wikin efter andra kända problem.

Kända fel i utgåva 8.0

Skrivbordsinstallationer på i386 fungerar inte med hjälp av endast CD#1
Tack vare utrymmesbrist på den första CDn, så får inte alla väntade delar av GNOME-skrivbordet plats på CD#1. Använd extra paket-källor (t.ex. en andra CD eller en nätverksspegel) för en framgångsrik installation,
Status:Det är osannolikt att fler insatser kommer göras för att få fler paket att få plats på CD#1.
Powerpc-uppstartsmeddelanden är inaktuella
Fel #783569: powerpc-CDs talar fortfarande om att använda kernelkommandoraden för att välja en skrivbordsmiljö, vilket numer är obsolet - använd tasksel-menyn istället.
Status: Detta har rättats i 8.1
Problem att installera mer än en skrivbords-uppgift på en gång
Fel #783571: Det är inte möjligt att installera både GNOME of Xfce på samma gång. Det finns en konflikt i beroendena som orsakar paketinstallationer att misslyckas.
Status: Detta har rättats i 8.1