4.1. Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức

Phương pháp dễ nhất cài đặt Debian GNU/Linux là sử dụng một bộ đĩa CD-ROM Debian chính thức. Bạn có thể mua bộ đĩa như thế từ một nhà bán (xem trang nhà bán đĩa CD). Cũng có khả năng tải các ảnh đĩa CD-ROM xuống một máy nhân bản Debian, và tạo bộ đĩa CD cài đặt của mình, nếu bạn có kết nối mạng nhanh và máy chép ra CD (xem trang đĩa CD Debian để tìm hướng dẫn chi tiết). Có một bộ đĩa CD Debian và khả năng khởi động máy tính từ đĩa CD thì bạn có dịp nhảy trực tiếp tới Chương 5, Khởi động Hệ thống Cài đặt; rất nhiều sự cố gắng đã được đóng góp để đảm bảo đĩa CD đó chứa những tập tin yêu cầu bởi hậu hết người dùng. Mặc dù bộ gói nhị phân đầy đủ chiếm vài đĩa CD, rất có thể là bạn không yêu cầu gói nào nằm trên đĩa CD thứ ba và sau. Nếu có thể thì sử dụng đĩa DVD Debian ngay cả dễ nhất (không cần trao đổi các đĩa CD, không chiếm nhiều sức chứa trên giá sách).

As CDs have a rather limited capacity by today's standards, not all graphical desktop environments are installable with only the first CD; for some desktop environments a CD installation requires either network connectivity during the installation to download the remaining files or additional CDs.

Máy tính không hỗ trợ chức năng khởi động từ đĩa CD, mà bạn có một bộ đĩa CD Debian, thì cũng có thể sử dụng một chiến lược xen kẽ như đĩa cứng, thanh USB khởi động từ mạng, hoặc nạp bằng tay hạt nhân từ đĩa CD để khởi động đầu tiên trình cài đặt hệ thống. Các tập tin yêu cầu để khởi động bằng một phương pháp khác cũng nằm trên đĩa CD; kho lưu mạng Debian và đĩa CD có cùng một phân cấp thư mục. Vì thế, khi đường dẫn kho lưu đưa ra bên dưới đến tập tin yêu cầu để khởi động, tìm tập tin đó trong cùng một thư mục trên đĩa CD.

Một khi trình cài đặt đã được khởi động, nó sẽ có khả năng lấy từ đĩa CD các tập tin khác cần thiết.

Nếu bạn không có bộ đĩa CD cài đặt Debian, trong trường hợp đó bạn cần phải tải về các tập tin hệ thống cài đặt và chèn chúng vào đĩa cứng hay thanh USB hay máy tính khác được kết nối để sử dụng nó để khởi động trình cài đặt.