Kommentarer till utgåvan Debian 8 (jessie), 32-bit PC

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 8
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. CDs, DVDs, and BDs
2.2.2. Ändringar i skribordssystemet Gnome
2.2.3. New default init system (systemd)
2.2.4. Säkerhet
2.2.5. MariaDB upptill MySQL
2.2.6. PHP-applikationer
2.2.7. Debian Games Blend
2.2.8. News from Debian Med Blend
2.2.9. News from Debian Science Blend
2.2.10. News from Debian Geographical Information Systems (GIS) Blend
2.2.11. News from the Debian Java Team
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 7 (wheezy)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Kontrollera systemets status
4.2.1. Kontrollera kommande åtgärder i pakethanteraren
4.2.2. Inaktivera APT-nålning
4.2.3. Kontrollera paketstatus
4.2.4. Avsnittet proposed-updates
4.2.5. Unofficial sources
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor på Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.5.7. Speciell hantering av specifika paket
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installing a kernel metapackage
4.6.2. Changes to root and /usr filesystem mounting and checking
4.7. Saker att göra före omstart
4.8. Förberedelse inför nästa utgåva
4.8.1. Utrensning av borttagna paket
4.9. Utfasade komponenter
4.10. Föråldrade paket
4.10.1. Dummy-paket
5. Problemområden att känna till för utgåvan jessie
5.1. Limitations in security support
5.1.1. Säkerhetsläget för webbläsare
5.1.2. Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
5.1.3. Early termination of MediaWiki security support
5.2. OpenSSH-server använder som "PermitRootLogin without-password" som standard
5.3. Puppet 2.7 / 3.7 kompatibilitet
5.4. PHP 5.6 upgrade has behavioral changes
5.5. Inkompatibla ändringar i Apache HTTPD 2.4
5.6. Upgrading installs the new default init system for Jessie
5.6.1. Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
5.6.2. Obsolete init-scripts should be purged
5.6.3. Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd
5.6.4. Plymouth behövs för kommandorad i uppstartsläge med systemd vid uppstartläge
5.6.5. Interaction between logind and acpid
5.6.6. Unsupported crypttab features under systemd (e.g. "keyscript=...")
5.6.7. systemd: issues SIGKILL too early [fixed in 8.1]
5.6.8. systemd: behavior of 'halt' command
5.7. Required kernel config options for Jessie
5.8. Upgrade considerations for LXC hosts and containers
5.8.1. Upgrading LXC guests running on Wheezy hosts
5.8.2. Upgrading LXC guests running on Jessie hosts
5.8.3. Ytterligare information
5.9. Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
5.10. The GNOME desktop requires basic 3D graphics
5.11. The GNOME desktop does not work with the AMD proprietary FGLRX driver
5.12. Changes in the GNOME default keyboard shortcuts
5.13. Changes to default shell of system users provided by base-passwd
5.14. Migration to new KDE E-mail, Calendar, and Contacts (Kontact)
5.15. Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
5.16. "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
5.17. Stricter validation of cron files in crontab
5.18. Change in handling of unreadable module paths by perl
5.19. Upgrade considerations for Ganeti clusters
5.19.1. Problem upgrading Ganeti clusters with DRBD-backed instances [fixed in 8.1]
5.19.2. General notes on upgrading Ganeti clusters
5.20. New requirements for file execution in Samba4
5.21. Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
5.22. Backwards incompatible changes in the Squid webproxy
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt wheezy-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt wheezy-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista