Merk! Denne oversettelsen er utdatert, se originalen.

Debian “jessie”-utgivelsesinformasjon

Debian 8.11 ble utgitt 23. juni 2018. Debian 8.0 ble først utgitt 26. april 2015. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian 8 er avløst av Debian 9 (stretch).

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgaven selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problemer til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.