2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/mips/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής Mipsel που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Mipsel, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 8 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν «γεύσεις».

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM με hardware FPU armhf multiplatform armmp
multiplatform για συστήματα LPAE-capable armmp-lpae
64bit ARM arm64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Power Systems ppc64el IBM POWER8 ή νεώτερα συστήματα  
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική Mipsel που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

To Debian στην αρχιτεκτονική Mipsel υποστηρίζει τις ακόλουθες πλατφόρμες:

  • Cobalt Microserver: μόνο μηχανήματα Cobalt βασισμένα στην αρχιτεκτονική MIPS καλύπτονται εδώ. Αυτό περιλαμβάνει τα Cobalt RaQ, Qube2 και RaQ2 και το Gateway Microserver.

  • MIPS Malta: αυτή η πλατφόρμα μπορεί να προσομοιωθεί από τον προσομοιωτή QEMU παρέχοντας έτσι έναν ωραίο τρόπο για να δοκιμάσει και να τρέξει κανείς το Debian στην αρχιτεκτονική MIPS αν δεν διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα.

. Ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα μηχανήματα mips/mipsel μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Linux-MIPS homepage . Στη συνέχεια καλύπτονται μόνο συστήματα υποστηριζόμενα από τον εγκαταστάτη του Debian. Αν ενδιαφέρεστε για υποστήριξη άλλων υποαρχιτεκτονικών, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη λίστα αλληλογραφίας debian-mips mailing list.

2.1.3. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν «συμμετρική πολυ-επεξεργασία» ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή και υποστηρίζεται από έναν προκατασκευασμένο πυρήνα του Debian. Ανάλογα με το μέσο εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε, ο πυρήνας με δυνατότητα SMP μπορεί να εγκατασταθεί ή και να μην εγκατασταθεί αυτόματα. Αυτό δεν εμποδίζει την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός, χωρίς υποστήριξη SMP, πυρήνας μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να εκμεταλλευτείτε τους πολλαπλούς επεξεργαστές, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο πυρήνα με υποστήριξη SMP και αν όχι να διαλέξετε ένα κατάλληλο τέτοιο πακέτο.

Μπορείτε επίσης να κατασκευάσετε τον δικό σας προσαρμοσμένο πυρήνα για υποστήριξη συμμετρικής πολυεπεξεργασίας SMP. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση για το πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.6, «Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα». Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 3.16) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας «Multi-Processing support» στην ενότητα «Kernel type» των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.4. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη του Debian για γραφικές διεπαφές καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχει το σύστημα X11 του X.Org. Σε σύγχρονους Η/Υ, η λειτουργία μιας οθόνης συνήθως δουλεύει αμέσως «από το κουτί». Το αν είναι διαθέσιμα άλλα προχωρημένα χαρακτηριστικά γραφικών καρτών όπως η τρισδιάστατη επιτάχυνση από το υλικό (3D-hardware acceleration) ή η επιτάχυνση εικόνας από το υλικό (hardware-accelerated video), εξαρτάται από την συγκεκριμένη κάρτα γραφικών που χρησιμοποιείται στο σύστημα και σε μερικές περιπτώσεις από την εγκατάσταση επιπρόσθετων εικόνων «firmware» (δείτε το Τμήμα 2.2, «Συσκευές που απαιτούν firmware»). Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν υπάρξει αναφορές για υλικό στο οποίο η εγκατάσταση επιπρόσθετου firmware για την κάρτα γραφικών ήταν απαραίτητη ακόμα και τη στοιχειώδη υποστήριξη γραφικών, αλλά αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις.

Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών καιποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 8 έρχεται με την έκδοση 7.7 του X.Org.

2.1.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.6. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.