5.1. Starta upp installationsprogrammet på Mipsel

5.1.1. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.3, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.