Kapitel 3. Före installation av Debian GNU/Linux

Innehållsförteckning

3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.5.1. MacOS/OSX-partitionering
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Starta OpenFirmware
3.6.2. How to update bare metal ppc64el firmware
3.6.3. Updating KVM guest firmware (SLOF)
3.6.4. Maskinvaruproblem att se upp för

Det här kapitlet går igenom förberedelser för installation av Debian innan du ens startar upp installationsprogrammet. Det inkluderar säkerhetskopiering av ditt data, insamling av information om din maskinvara och att hitta all nödvändig information.