Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på PowerPC
5.1.1. The Graphical Installer
5.1.2. Uppstart från en cd-rom
5.1.3. Starta upp från hårddisk
5.1.4. Uppstart via TFTP
5.1.5. Uppstart från startdisketter
5.1.6. Uppstartsparametrar för PowerPC
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Brädenheter
5.2.5. Tema med hög kontrast
5.2.6. Preseeding
5.2.7. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Tillförlitlighet för disketter
5.4.3. Uppstartskonfiguration
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter