Dodatek A. Zarządzanie wydaniem wheezy przed aktualizacją

Spis treści

A.1. Uaktualnienie wydania wheezy
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8

Dodatek zawiera informacje pozwalające upewnić się, że można instalować lub aktualizować pakiety z wheezy przed aktualizacją do jessie. Jest to konieczne tylko w szczególnych przypadkach.

A.1. Uaktualnienie wydania wheezy

Nie różni się to od żadnej innej aktualizacji, którą przeprowadzano wcześniej w wydaniu wheezy. Jedyną różnicą jest konieczność upewnienia się, że lista pakietów wciąż odnosi się do wheezy, tak jak wyjaśniono to w Sekcja A.2, „Sprawdzenie listy źródeł”.

Przy aktualizowaniu systemu z serwera lustrzanego Debiana, zostanie on automatycznie uaktualniony do ostatniego wydania punktowego wheezy.

A.2. Sprawdzenie listy źródeł

Jeśli jakiś wiersz pliku /etc/apt/sources.list odnosi się do stable, oznacza to, że efektywnie korzysta się już z jessie. Może nie być to pożądane jeśli nie jest się jeszcze gotowym na aktualizację. Jeśli wykonało się już apt-get update, to wciąż można bezproblemowo skorzystać z poniższej procedury.

Jeśli zainstalowało się już pakiety z wydania jessie, to prawdopodobnie nie ma sensu instalowania pakietów ze starego wydania wheezy. Proszę wówczas zdecydować czy chce się kontynuować czy też nie. Instalowanie starszych wersji pakietów jest technicznie możliwe lecz nie zostało tu opisane.

Proszę otworzyć plik /etc/apt/sources.list swoim ulubionym edytorem (jako root) i sprawdzić wszystkie wiersze zaczynające się od deb http: lub deb ftp:, wyszukując odwołań do stable. Proszę zmienić wszystkie znalezione wpisy stable na wheezy.

Jeśli istnieją jakieś wiersze zaczynające się od deb file:, to konieczne jest samodzielne sprawdzenie podanej w nich lokalizacji i określenie czy zawiera ona archiwum wydania wheezy czy jessie.

[Ważne]Ważne

Proszę nie zmieniać wierszy zaczynających się od deb cdrom:. Unieważni się je bowiem w ten sposób i konieczne będzie ponowne wykonanie polecenia apt-cdrom. Proszę nie przejmować się, że wiersz źródła cdrom odnosi się do unstable. Jest to mylące, lecz poprawne.

Jeśli dokonało się jakichś zmian, proszę zapisać plik i wykonać

# apt-get update

aby odświeżyć listę pakietów.

A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych

Przed aktualizacją do jessie, zaleca się usunąć stare pliki konfiguracyjne (takie jak *.dpkg-{new,old} z /etc.

A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8

Jeśli posiada się system korzystający z kodowania innego niż UTF-8 (w przypadku systemu spolonizowanego może być to ISO-8859-2), zaleca się przejście na UTF-8. W przeszłości znaleziono błędy[6], które pojawiały się wyłącznie w kodowaniach innych niż UTF-8. W przypadku systemów biurkowych, takie przestarzałe kodowania są obsługiwane za pomocą paskudnych sztuczek wewnątrz bibliotek. Nie możemy również zapewnić wystarczającego wsparcia dla użytkowników, którzy wciąż z nich korzystają.

Aby skonfigurować swoje kodowanie, konieczne jest wykonanie polecenia dpkg-reconfigure locales. W pytaniu o domyślny wybór dla systemu proszę wybrać locale UTF-8 . Dodatkowo, proszę przejrzeć ustawienia swoich użytkowników i upewnić się, że nie posiadają oni starej konfiguracji locale w swoim środowisku.[6] W wygaszaczu ekranu GNOME używanie haseł ze znakami spoza ASCII, obsługa pam_ldap, a nawet możliwość odblokowania ekranu może być niepewna, gdy nie korzysta się z UTF-8. Wygaszacz GNOME jest dotknięty błędem #599197. Menedżer plików Nautilus (i wszystkie programy korzystające z glib, jak również prawdopodobnie wszystkie programy Qt) zakładają, że nazwy plików podane są w UTF-8, podczas gdy powłoka zakłada, że korzystają z bieżącego kodowania wynikającego z ustawień systemowych. W codziennym użytkowaniu nazwy plików spoza ASCII są w takiej konfiguracji nieużywalne. Co więcej, czytnik ekranowy gnome-orca (który pozwala użytkownikom mających problemy ze wzrokiem na korzystanie ze środowiska GNOME) wymaga UTF-8 od wydania Squeeze. Przy używaniu przestarzałego kodowania nie będzie w stanie odczytać informacji z takich elementów okien jak panel Nautilusa i środowiska GNOME oraz menu Alt-F1.