Appendix A. Hantera ditt wheezy-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt wheezy-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från wheezy innan du uppgraderar till jessie. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt wheezy-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av wheezy som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från wheezy, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina källistor”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av wheezy.

A.2. Kontrollera dina källistor

Om någon av raderna i din /etc/apt/sources.list refererar till stable, använder du redan jessie. Detta kanske inte är vad du vill göra om du inte är redo för uppgraderingen än. Om du redan har kört apt-get update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från jessie, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från wheezy längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Öppna filen /etc/apt/sources.list med din favoritredigerare (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http: eller deb ftp: efter en referens till stable. Om du hittar någon, ändra stable till wheezy.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för wheezy eller jessie.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en cdrom-källrad refererar till unstable. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt-get update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler

Innan uppgradering av systemet till jessie rekomenderas att radera gamla inställningsfiler (som *.dpkg-{new,old}-filer i /etc) från systemet.

A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Om ditt system är lokaliserat och använder en lokalinställning som inte är baserad på UTF-8 bör du överväga att konvertera ditt system till att använda UTF-8-baserade lokalinställningar. Förr har det förekommit fel[6] som endast kunnat härledas till lokalinställningar baserade på annat än UTF-8. På skrivborden har sådana äldre lokalinställningar endast kunnat stödjas genom fula hack internt i biblioteken och vi kan därför inte på ett korrekt sätt tillhandahålla support för användare som använder dessa.

För att välja systemets lokalinställningar kan du köra dpkg-reconfigure locales. Säkerställ att du väljer en UTF-8-baserad lokalisering när frågan om vilken lokalinställning som ska användas som standard i systemet visas. Utöver detta bör du kontrollera dina användares lokalinställningar för att säkerställa att de inte har äldre lokaldefinitioner i sina användarmiljöer.[6] In the GNOME screensaver, using passwords with non-ASCII characters, pam_ldap support, or even the ability to unlock the screen may be unreliable when not using UTF-8. The GNOME screenreader is affected by bug #599197. The Nautilus file manager (and all glib-based programs, and likely all Qt-based programs too) assume that filenames are in UTF-8, while the shell assumes they are in the current locale's encoding. In daily use, non-ASCII filenames are just unusable in such setups. Furthermore, the gnome-orca screen reader (which grants sight-impaired users access to the GNOME desktop environment) requires a UTF-8 locale since Squeeze; under a legacy characterset, it will be unable to read out window information for desktop elements such as Nautilus/GNOME Panel or the Alt-F1 menu.