D.2. Místo potřebné pro úlohy

Standardní instalace na architektuře amd64 zabere na disku včetně všech standardních balíků 822MB. Menší instalace bez úlohy Standardní systém zabere 506MB.

[Důležité] Důležité

V obou případech je zabrané místo počítáno po dokončení instalace a smazání všech dočasných souborů. Výpočet také nebere v úvahu režii souborového systému, například pro žurnálovací soubory. To znamená, že během instalace a také později při samotném používání systému bude potřeba mnohem více místa na dočasné soubory (stažené balíky) a uživatelská data.

Následující tabulka ukazuje velikosti úloh tak, jak je vypisuje program aptitude. Protože se mohou balíky v některých úlohách překrývat, je možné, že celková velikost instalovaných úloh bude menší než součet jejich velikostí.

Ve výchozím nastavení se instaluje desktopové prostředí GNOME. Některá jiná desktopová prostředí můžete nainstalovat buď pomocí speciálního instalačního CD, nebo použitím zaváděcího parametru při zavádění instalátoru (viz 6.3.5.2 – „Výběr a instalace softwaru“).

Při určování velikostí diskových oblastí budete muset čísla uvedená v tabulce přidat k velikosti standardního systému. Většina z hodnot ve sloupci Instalovaná velikost skončí v /usr, při instalaci je však ještě třeba počítat s hodnotami ze sloupce Stáhne se, které se (dočasně) uloží v adresáři /var.

Úloha Instalovaná velikost (MB) Stáhne se (MB) Místo během instalace (MB)
Desktopové prostředí      
  • GNOME (výchozí) 2487 765 3252
  • KDE 2198 770 2968
  • Xfce 1529 503 2032
  • LXDE 1536 502 2038
  • MATE 1631 531 2162
  • Cinnamon 2212 691 2903
Notebook 10 3 13
Webový server 31 7 38
Tiskový server 234 73 307
SSH server 1 0 1

Instalujete-li v jiném jazyce než angličtině, je možné, že tasksel automaticky nainstaluje lokalizační úlohu pro daný jazyk. Velikost lokalizační úlohy závisí na tom, co do ní její tvůrci umístili za balíky.