Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 8 (jessie), System z

Projekt Dokumentacji Debiana

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

Tekst licencji można znaleźć również na stronie http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html i w /usr/share/common-licenses/GPL-2 w dystrybucji Debian.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 8
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w dystrybucji?
2.2.1. Płyty CD, DVD i BD
2.2.2. Zmiany w środowisku GNOME
2.2.3. Nowy domyślny system init (systemd)
2.2.4. Bezpieczeństwo
2.2.5. MariaDB obecny obok MySQL
2.2.6. Aplikacje PHP
2.2.7. Odmiana Debian Games
2.2.8. Wieści z odmiany Debian Med
2.2.9. Wieści z odmiany Debian Science
2.2.10. Wieści z odmiany Debian Geographical Information Systems (GIS)
2.2.11. Wieści od zespołu Debian Java
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Główne zmiany
3.1.2. Instalacja automatyczna
4. Aktualizacja z Debiana 7 (wheezy)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.2. Sprawdzenie statusu systemu
4.2.1. Przejrzenie zaplanowanych działań w menedżerze pakietów
4.2.2. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.3. Sprawdzenie statusu pakietów
4.2.4. Sekcja proposed-updates
4.2.5. Nieoficjalne źródła
4.3. Przygotowanie źródeł do APT-a
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.5.7. Pakiety specjalnej troski
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Instalowanie metapakietu jądra
4.6.2. Zmiany w montowaniu i sprawdzaniu systemu plików /usr
4.7. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem
4.8. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.8.1. Czyszczenie usuniętych pakietów
4.9. Przestarzałe składniki
4.10. Przestarzałe pakiety
4.10.1. Pakiety atrapy
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania jessie
5.1. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.1.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.1.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
5.1.3. Wcześniejsze zakończenie wsparcia bezpieczeństwa MediaWiki.
5.2. Serwer OpenSSH zyskał domyślne ustawienie: PermitRootLogin without-password
5.3. Kompatybilność Puppet 2.7 / 3.7
5.4. Zmiany w zachowaniu PHP 5.6 wynikające z aktualizacji
5.5. Niekompatybilne zmiany w Apache HTTPD 2.4
5.6. Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie
5.6.1. Bardziej rygorystyczna obsługa błędów montowań w trakcie rozruchu przez systemd
5.6.2. Zalecane wyczyszczenie przestarzałych skryptów init
5.6.3. Lokalnie zmodyfikowane skrypty init mogą wymagać przepisania pod systemd
5.6.4. Do interakcji w czasie rozruchu z systemd wymagany jest Plymouth
5.6.5. Interakcja pomiędzy logind i acpid
5.6.6. Nieobsługiwane funkcje crypttab przez systemd (np. "keyscript=...")
5.6.7. systemd: wywołuje SIGKILL zbyt wcześnie [naprawiono w 8.1]
5.6.8. systemd: zachowanie polecenia "halt"
5.7. Wymagane opcje konfiguracji jądra w Jessie
5.8. Zastrzeżenia przy aktualizacji gospodarzy i kontenerów LXC
5.8.1. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Wheezy
5.8.2. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Jessie
5.8.3. Więcej informacji
5.9. Ręczna migracja dysków szyfrowanych whirlpool w LUKS (konfiguracje niestandardowe)
5.10. Pulpit GNOME wymaga prostej grafiki 3D
5.11. Pulpit GNOME nie działa z własnościowymi sterownikami FGLRX do AMD
5.12. Zmiany w domyślnych skrótach klawiszowych GNOME
5.13. Zmiany w domyślnych powłokach użytkowników systemowych udostępnianych przez base-passwd
5.14. Migracja do nowej poczty, kalendarza i kontaktów (Kontact) KDE
5.15. Brak wirtualnych konsoli ("getty") przy kilku środowiskach graficznych
5.16. "VGA signal out of range" / pusty ekran przy rozruchu z grub-pc
5.17. Ściślejsze sprawdzanie plików crona w crontab
5.18. Zmiana w obsłudze nieodczytywalnych ścieżek modułów przez perl
5.19. Zastrzeżenia przy aktualizacji klastrów Ganeti
5.19.1. Problemy przy aktualizacji klastrów Ganeti z instancjami używającymi DRBD [naprawiony w 8.1]
5.19.2. Ogólne uwagi przy aktualizacji klastrów Ganeti
5.20. Nowe wymaganie do wykonywania plików w Samba4
5.21. Cryptsetup może uniemożliwić rozruch z BUSYBOX=n
5.22. Backwards incompatible changes in the Squid webproxy
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem wheezy przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania wheezy
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz