Indeks

P

packages
apache2, Niekompatybilne zmiany w Apache HTTPD 2.4
apt, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji, Przygotowanie źródeł do APT-a, Dodanie internetowych źródeł APT-a, Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
apt-listchanges, Minimalna aktualizacja systemu
aptitude, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca , Czyszczenie usuniętych pakietów
base-passwd, Zmiany w domyślnych powłokach użytkowników systemowych udostępnianych przez base-passwd
busybox, Cryptsetup może uniemożliwić rozruch z BUSYBOX=n
cryptsetup, Ręczna migracja dysków szyfrowanych whirlpool w LUKS (konfiguracje niestandardowe), Cryptsetup może uniemożliwić rozruch z BUSYBOX=n
dblatex, Źródła niniejszego dokumentu
debian-goodies, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
debian-kernel-handbook, Instalowanie metapakietu jądra
debian-security-support, Bezpieczeństwo, Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
doc-debian, Zgłaszanie błędów
docbook-xsl, Źródła niniejszego dokumentu
dpkg, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
games-content-dev, Odmiana Debian Games
ganeti, Problemy przy aktualizacji klastrów Ganeti z instancjami używającymi DRBD [naprawiony w 8.1], Ogólne uwagi przy aktualizacji klastrów Ganeti
gcc, Bezpieczeństwo
grub-pc, "VGA signal out of range" / pusty ekran przy rozruchu z grub-pc
hardening-wrapper, Przestarzałe składniki
how-can-i-help, Uczestnictwo w rozwoju Debiana
initramfs-tools, Debugowanie powłoki podczas rozruchu przy użyciu initrd, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów, Zmiany w montowaniu i sprawdzaniu systemu plików /usr
libjpeg-progs, Przestarzałe pakiety
libjpeg-turbo-progs, Przestarzałe pakiety
libreoffice, Przestarzałe pakiety
libv8-3.14, Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
linux-image-*, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
linux-image-amd64, Instalowanie metapakietu jądra
linux-source, Instalowanie metapakietu jądra
localepurge, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
mediawiki, Wcześniejsze zakończenie wsparcia bezpieczeństwa MediaWiki.
mplayer, Przestarzałe pakiety
mplayer2, Przestarzałe pakiety
mpv, Przestarzałe pakiety
needrestart, Bezpieczeństwo
nodejs, Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
openjdk-6-*, Przestarzałe pakiety
openjdk-7-*, Przestarzałe pakiety
openoffice.org, Przestarzałe pakiety
openssh-server, Serwer OpenSSH zyskał domyślne ustawienie: PermitRootLogin without-password
perl, Zmiana w obsłudze nieodczytywalnych ścieżek modułów przez perl
php-horde, Aplikacje PHP
plymouth, Do interakcji w czasie rozruchu z systemd wymagany jest Plymouth, Brak wirtualnych konsoli ("getty") przy kilku środowiskach graficznych
popularity-contest, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
postgresql-9.1, Przestarzałe pakiety
postgresql-9.4, Przestarzałe pakiety
postgresql-plperl-9.1, Przestarzałe pakiety
puppetmaster, Kompatybilność Puppet 2.7 / 3.7
python3.2, Przestarzałe pakiety
python3.4, Przestarzałe pakiety
release-notes, Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
ruby, Przestarzałe pakiety
ruby1.8, Przestarzałe pakiety
ruby1.9.1, Przestarzałe pakiety
ruby2.1, Przestarzałe pakiety
squid, Przestarzałe pakiety
squid3, Przestarzałe pakiety
systemd, Nowy domyślny system init (systemd), Lokalnie zmodyfikowane skrypty init mogą wymagać przepisania pod systemd, Wymagane opcje konfiguracji jądra w Jessie, Brak wirtualnych konsoli ("getty") przy kilku środowiskach graficznych
systemd-shim, Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie
systemd-sysv, Nowy domyślny system init (systemd), Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie, Bardziej rygorystyczna obsługa błędów montowań w trakcie rozruchu przez systemd, systemd: zachowanie polecenia "halt"
sysvinit, Nowy domyślny system init (systemd), Debugowanie powłoki podczas rozruchu przy użyciu systemd, systemd: zachowanie polecenia "halt"
sysvinit-core, Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie, Nieobsługiwane funkcje crypttab przez systemd (np. "keyscript=...")
tinc, Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
udev, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
upgrade-reports, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
upstart, Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie
xmlroff, Źródła niniejszego dokumentu
xsltproc, Źródła niniejszego dokumentu
Perl, Co nowego w dystrybucji?
PHP, Co nowego w dystrybucji?
Postfix, Co nowego w dystrybucji?
PostgreSQL, Co nowego w dystrybucji?