2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/alpha/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής Alpha που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Alpha, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 5.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM arm Netwinder και CATS netwinder
armel Versatile versatile
arm και armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Orion orion5x
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική Alpha. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Ολοκληρωμένη πληροφορία για τα υποστηριζόμενα συστήματα DEC Alpha μπορεί να βρεθεί στο Linux Alpha HOWTO. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των συστημάτων που υποστηρίζονται από τις δισκέττες εκκίνησης.

Τα συστήματα Alpha υποδιαιρούνται σε διάφορους τύπους λόγω των διαφορετικών γενεών μητρικών και υποστηριζόμενων chipsets. Διαφορετικά συστήματα (“υποαρχιτεκτονικές”) έχουν συνήθως ριζικά διαφορετικό σχεδιασμό και δυνατότητες. Επομένως και η διαδιασία της εγκατάστασης και ακόμα πιο σημαντικά της εκκίνησης μπορεί να διαφέρει από σύστημα σε σύστημα.

Ο επόμενος πίνακας καταγράφει τους τύπους συστημάτων που υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης του Debian. Ο πίνακας υποδεικνύει επίσης το κωδικό όνομα των τύπων αυτών των συστημάτων, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε όταν ξεκινάτε την εγκατάσταση:

Τύποι Υλικού Ψευδώνυμα Εικόνα MILO
ALCOR AlphaStation 500 5/266.300 Maverick alcor
AlphaStation 500 5/333...500 Bret alcor
AlphaStation 600/266...300 Alcor alcor
AlphaStation 600/300...433 XLT xlt
BOOK1 AlphaBook1 (φορητός) Alphabook1/Burns book1
AVANTI AlphaStation 200 4/100...166 Mustang avanti
AlphaStation 200 4/233 Mustang+ avanti
AlphaStation 205 4/133...333 LX3 avanti
AlphaStation 250 4/300 M3+ avanti
AlphaStation 255 4/133...333 LX3+ avanti
AlphaStation 300 4/266 Melmac avanti
AlphaStation 400 4/166 Chinet avanti
AlphaStation 400 4/233...300 Avanti avanti
EB164 AlphaPC164 PC164 pc164
AlphaPC164-LX LX164 lx164
AlphaPC164-SX SX164 sx164
EB164 EB164 eb164
EB64+ AlphaPC64 Cabriolet cabriolet
AlphaPCI64 Cabriolet cabriolet
EB64+ EB64+ eb64p
EB66 EB66 EB66 eb66
EB66+ EB66+ eb66p
JENSEN DEC 2000 Model 300(S) Jensen N/A
DEC 2000 Model 500 Culzen N/A
DECpc 150 Jensen N/A
MIATA Personal WorkStation 433a Miata miata
Personal WorkStation 433au Miata miata
Personal WorkStation 466au Miata miata
Personal WorkStation 500a Miata miata
Personal WorkStation 500au Miata miata
Personal WorkStation 550au Miata miata
Personal WorkStation 600a Miata miata
Personal WorkStation 600au Miata miata
MIKASA AlphaServer 1000 4/200 Mikasa mikasa
AlphaServer 1000 4/233..266 Mikasa+ mikasa
AlphaServer 1000 5/300 Mikasa-Pinnacle mikasa
AlphaServer 1000 5/300 Mikasa-Primo mikasa
NAUTILUS UP1000 Nautilus N/A
UP1100 Galaxy-Train/Nautilus Jr N/A
NONAME AXPpci33 Noname noname
UDB Multia noname
NORITAKE AlphaServer 1000A 4/233...266 Noritake N/A
AlphaServer 1000A 5/300 Noritake-Pinnacle N/A
AlphaServer 1000A 5/333...500 Noritake-Primo N/A
AlphaServer 800 5/333...500 Corelle N/A
AlphaStation 600 A Alcor-Primo N/A
Digital Server 3300 Corelle N/A
Digital Server 3300R Corelle N/A
PLATFORM 2000 P2K P2K p2k
RAWHIDE AlphaServer 1200 5/xxx Tincup/DaVinci N/A
AlphaServer 4000 5/xxx Wrangler/Durango N/A
AlphaServer 4100 5/xxx Dodge N/A
Digital Server 5300 Tincup/DaVinci N/A
Digital Server 7300 Dodge N/A
RUFFIAN DeskStation AlphaPC164-UX Ruffian ruffian
DeskStation RPL164-2 Ruffian ruffian
DeskStation RPL164-4 Ruffian ruffian
DeskStation RPX164-2 Ruffian ruffian
DeskStation RPX164-4 Ruffian ruffian
Samsung AlphaPC164-BX Ruffian ruffian
SABLE AlphaServer 2000 4/xxx Demi-Sable N/A
AlphaServer 2000 5/xxx Demi-Gamma-Sable N/A
AlphaServer 2100 4/xxx Sable N/A
AlphaServer 2100 5/xxx Gamma-Sable N/A
TAKARA 21164 PICMG SBC Takara takara
TITAN AlphaServer DS15 HyperBrick2 N/A
AlphaServer DS25 Granite N/A
AlphaServer ES45 Privateer N/A
UNKNOWN Yukon N/A
TSUNAMI AlphaServer DS10 Webbrick N/A
AlphaServer DS10L Slate N/A
AlphaServer DS20 Catamaran/Goldrush N/A
AlphaServer DS20E Goldrack N/A
AlphaServer DS20L Shark N/A
AlphaServer ES40 Clipper N/A
DP264 DP264 N/A
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC Eiger N/A
UNKNOWN Warhol N/A
UNKNOWN Windjammer N/A
UP2000 Swordfish N/A
XP1000 Monet/Brisbane N/A
XP900 Webbrick N/A
WILDFIRE AlphaServer GS160 Wildfire N/A
AlphaServer GS320 Wildfire N/A
XL XL-233...266 XL xl

Υπάρχει η άποψη ότι το Debian lenny υποστηρίζει εγκατάσταση σε όλες τις υποαρχιτεκτονικές alpha με την εξαίρεση την ARC-only Ruffian και XL υποαρχιτεκτονικές καθώς και την Titan, που απαιτεί μια αλλαγή στις επιλογές χτισίματος του πυρήνα.

2.1.3. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή. Όμως ο συνηθισμένος πυρήνας του Debian 5.0 δεν έχει υποστήριξη για SMP. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός, χωρίς υποστήριξη SMP, πυρήνας μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να αξιοποιήσετε τους επιπλέον επεξεργαστές, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον προκαθορισμένο πυρήνα του Debian. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση του πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.6, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 2.6.26) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας “Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “General setup” των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.4. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά περιβάλλοντα καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του X.Org. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το X.Org. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, διαύλους, οθόνες και ποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 5.0 έρχεται με την έκδοση 7.3 του XOrg.

2.1.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.6. Οθόνες Braille

Η υποστήριξη για οθόνες braille καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχεται στο brltty. Οι περισσότερες οθόνες δουλεύουν με το brltty, συνδεόμενες μέσω μιας σειριακής θύρας ή μέσω USB ή bluetooth. Λεπτομέρειες για υποστηριζόμενες συσκευές braille μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του brltty. Η έκδοση Debian GNU/Linux 5.0 κυκλοφορεί με την έκδοση 3.10 του brltty.

2.1.7. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.