3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών

Η κατάτμηση του δίσκου αναφέρεται απλά στην πράξη του χωρισμού του δίσκου σας σε τμήματα. Κάθε τμήμα γίνεται έτσι ανεξάρτητο από τα άλλα. Είναι χονδρικά ισοδύναμο με την τοποθέτηση τοίχων εσωτερικά σε ένα σπίτι. Αν προσθέσετε έπιπλα σε ένα δωμάτιο αυτό δεν θα επηρρεάσει κανένα από τα υπόλοιπα δωμάτια.

Αν έχετε ήδη ένα λειτουργικό σύστημα στο μηχάνημά σας (Tru64 (Digital UNIX), OpenVMS, Windows NT, FreeBSD, …) και θέλετε να βάλετε το Linux στον ίδιο δίσκο θα πρέπει να επαναδιαμερίσετε τον δίσκο. Το Debian απαιτεί τα δικές του κατατμήσεις. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε κατατμήσεις των Windows ή του MacOS. Μπορεί πιθανόν να μοιραστεί κάποιες κατατμήσεις με άλλα συστήματα Linux αλλά κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται εδώ. Το λιγότερο που θα χρειαστείτε είναιμια κατάτμηση αφιερωμένη ειδικά στο ριζικό σύστημα του Debian.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση των κατατμήσεων του δίσκου σας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαμέρισης για το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα . Τα εργαλεία διαμέρισης παρέχουν πάντα έναν τρόπο παρουσίασης των κατατμήσεων που υπάρχουν χωρίς να γίνονται οποιεσδήποτε αλλαγές.

Γενικά η αλλαγή μιας κατάτμησης με ένα υπάρχον σύστημα αρχείων ήδη σε αυτήν, θα καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει σε αυτήν. Κατά συνέπεια θα πρέπει πάντα να σώζετε τα δεδομένα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επαναδιαμέριση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία με ένα σπίτι που είδαμα και πριν, θα θέλατε πιθανότατα να μετακινήσετε όλα τα έπιπλα σας από τη μέση πριν μετακινήσετε οποιονδήποτε τοίχο, διαφορετικά κινδυνεύετε να τα καταστρέψετε.

Αν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερους από έναν δίσκους, μπορεί να θελήσετε να αφιερώσετε έναν δίσκο αποκλειστικά στο Debian. Αν αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο τότε δεν χρειάζεται να διαμερίσετε τον δίσκο πριν την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Το πρόγραμμα διαμέρισης που περιλαμβάνει ο εγκαταστάτης μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά.

Αν το μηχάνημά σας έχει μόνο έναν δίσκο και θα θέλατε να αντικαταστήσετε τελείως το υπάρχον λειτουργικό σύστημά σας με το Debian GNU/Linux, μπορείτε επίσης να περιμένετε να κάνετε τη διαμέριση σαν μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης (Τμήμα 6.3.2, “Διαμέριση και Επιλογή Σημείων Προσάρτησης”) μετά την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Όμως αυτό θα δουλέψει μόνο αν σκοπεύετε να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από ταινίες, CD-ROM ή αρχεία σε κάποιο συνδεδεμένο μηχάνημα. Γιατί σκεφθείτε: αν εκκινήσετε από αρχεία που βρίσκονται στον σκληρό δίσκο και μετά διαμερίσετε αυτόν τον ίδιο δίσκο όντας στο σύστημα εγκατάστασης, συνεπώς διαγράφοντας τα αρχεία εκκίνησης, τότε θα πρέπει να ευχηθείτε η εγκατάσταση να πετύχει με την πρώτη! Γιατί τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή θα έχετε διαθέσιμα κάποια εναλλακτικά μέσα να επαναφέρετε το μηχάνημά σας, όπως για παράδειγμα τις ταινίες ή CD του αρχικού λειτουργικού συστήματος.

Αν το μηχάνημά σας έχει ήδη αρκετές κατατμήσεις και μπορεί να δημιουργηθεί αρκετός χώρος διαγράφοντας ή αντικαθιστώντας μια ή περισσότερες από αυτές, τότε μπορείτε επίσης να περιμένετε να γίνει η διαμέριση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαμέρισης του εγκαταστάτη. Παρόλα αυτά συνεχίστε το διάβασμα στις παρακάτω ενότητες γιατί μπορεί σαν αποτέλεσμα κάποιων ειδικών περιστάσεων όπως η διάταξη των υπαρχουσών κατατμήσεων μέσα στον πίνακα διαμέρισης, να σας υποχρεώσουν να κάνετε έτσι κι αλλιώς τη διαμέριση πριν την εγκατάσταση.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας, θα χρειαστεί να διαμερίσετε το δίσκο σας πριν την έναρξη της εγκατάστασης ώστε να δημιουργήσετε τον κατάλληλα διαμερίσιμο χώρο για το Debian. Αν κάποιες καταμήσεις θα ανήκουν σε άλλα λειτουργικά συστήματα τότε θα ήταν καλίτερο να δημιουργήσετε αυτές τις κατατμήσεις με κάποια προγράμματα διαμέρισης από τα ίδια τα λειτουργικά αυτά. Συνιστούμε έντονα να μην προσπαθήσετε να φτιάξετε κάποιες κατατμήσεις για το Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας εργαλεία κάποιου άλλου λειτουργικού συστήματος. Αντίθετα θα πρέπει με αυτά να δημιουργήσετε μόνο τις κατατμήσεις για το αρχικό λειτουργικό σύστημα που θέλετε να διατηρήσετε.

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο ίδιο μηχάνημα. θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα άλλα λειτουργικά πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του Linux. Η εγκατάσταση των Windows ή άλλων λειτουργικών μπορεί να καταστρέψουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Linux ή να σας ενθαρρύνουν να επαναδιαμορφώσετε κάποιες μη-φυσικές κατατμήσεις.

Μπορείτε να επανέλθετε από τέτοιες ενέργειες ή να τις αποφύγετε, αλλά η εγκατάσταση πριν από ο,τιδήποτε άλλο του αρχικού λειτουργικού σας γλιτώνει από πολλά προβλήματα.

Αν έχετε αυτή τη στιγμή έναν σκληρό δίσκο με μια κατάτμηση (μια συνηθισμένη περίπτωση για υπολογιστές γραφείου) και θέλετε να έχετε πολλαπλή εκκίνηση με το αρχικό λειτουργικό σύστημα και το Debian, θα πρέπει να:

  1. Κάνετε αντίγραφα ασφαλείας για ο,τιδήποτε υπάρχει στον υπολογιστή σας.

  2. Εκκινήστε με τα μέσα εγκατάστασης του αρχικού λειτουργικού συστήματος, πχ. CD-ROM ή ταινίες.

  3. Χρησιμοποιήστε εργαλεία του ίδιου του αρχικού λειτουργικού για να δημιουργήσετε κατατμήσεις για αυτό. Αφήστε είτε έναν χώρο "υποδοχής" ή απλά ελεύθερο χώρο για το Debian GNU/Linux.

  4. Εγκαταστήσετε το προτιμητέο λειτουργικό σύστημα στο καινούριο τμήμα δίσκου που του αντιστοιχεί.

  5. Επανεκκινήστε στο παλιό σας λειτουργικό για να ελέγξετε ότι όλα είναι ενταξει και για να κατεβάσετε τα αρχεία εκκίνησης του Debian installer.

  6. Ξεκινήστε τον εγκαταστάτη του Debian για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του Debian.

3.5.1. Κατάτμηση σε Tru64 UNIX

Το Tru64 UNIX, παλιότερα γνωστό σαν Digital UNIX, που με τη σειρά του ήταν προγουμένως γνωστό σαν OSF/1, χρησιμοποιεί ένα σχήμα διαμέρισης ανάλογο με αυτό των “επικεφαλίδων δίσκου” του BSD, που επιτρέπει μέχρι οχτώ κατατμήσεις για κάθε συσκευή δίσκου. Οι κατατμήσεις αυτές είναι αριθμημένες από το “1” μέχρι το “8” στο Linux και έχουν ένα γράμμα από το “a” μέχρι το “h” στο Unix. Οι πυρήνες του Linux από τον 2.2 και μεταγενέστερα αντιστοιχούν πάντα το “1” στο “a”, το “2” στο “b” κοκ. Για παράδειγμα, η κατάτμηση rz0e στο Tru64 UNIX θα εμφανιστεί το πιο πιθανόν σαν sda5 στο Linux.

Οι κατατμήσεις σε μια επικεφαλίδα διαμέρισης στο Tru64 μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται. Ακόμα περισσότερο, αν αυτός ο δίσκος χρησιμοποιηθεί από το Tru64, τότε απαραίτητα η κατάτμηση “c” πρέπει να καταλαμβάνει ολόκληρο τον δίσκο (κατά συνέπεια υπερκαλύπτοντας όλες τις άλλες μη-κενές κατατμήσεις). Κάτω από το Linux, αυτό κάνει την κατάτμηση sda3 ταυτόσημη με το sda (και μια κατάτμηση sdb3 αν υπάρχει θα γίνει sdb κοκ.). Παρόλα αυτά, το εργαλείο διαμέρισης partman που χρησιμοποιείται από τον debian-installer δεν μπορεί προς το παρόν να διαχειριστείαλληλοκαλυπτόμενες κατατμήσεις. Σαν αποτέλεσμα, δεν συνίσταται αυτή τη στιγμή να μοιράζετε δίσκους μεταξύ του Tru64 και του Debian. Κατατμήσεις σε δίσκους του Tru64 μπορούν να προσαρτηθούν από το Debian μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Μια άλλη συνηθισμένη σύμβαση που απαιτείται είναι το να ξεκινά η κατάτμηση “a” από την αρχή του δίσκου, ώστε να περιλαμβάνει πάντα το μπλοκ εκκίνησης μαζί με την επικεφαλίδα του δίσκου. Αν σκοπεύετε να ξεκινάτε το Debian από αυτόν τον δίσκο θα πρέπει να κάνετε αυτήν την κατάτμηση τουλάχιστον 2 MB για να χωρέσει τουλάχιστον τον κατάλογο boot και ίσως έναν πυρήνα. Σημειώστε ότι η κατάτμηση αυτή απαιτείται μόνο για λόγους συμβατότητας. Δεν θα πρέπει να βάλετε κάποιο σύστημα αρχείων σε αυτήν, διαφορετικά θα καταστρέψετε τα δεδομένα.

Είναι πιθανόν και στην πραγματικότητα αρκετά εύλογο μοιράσετε μια κατάτμηση swap ανάμεσα στο Unix και στο Linux. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τρέχετε την εντολή mkswapστην κατάτμηση αυτή κάθε φορά που επανεκκινείτε το σύστημα από το Unix στο Linux καθώς το Unix καταστρέφει την υπογραφή της swap μνήμης. Μπορείτε να τρέχετε την mkswap από τα αρχεία εκκίνησης του Linux πριν την πρόσθεση χώρου για swap με την εντολή swapon -a.

Αν θέλετε να προσαρτήσετε κατατμήσεις Unix στο Linux σημειώστε ότι το Digital Unix μπορεί να χρησιμοποιήσει δυο διαφορετικούς τύπους συστημάτων αρχείων, το UFS και το AdvFS, από τους οποίους το Linux "καταλαβαίνει" μόνο τον πρώτο.

3.5.2. Κατάτμηση σε Windows NT

Τα Windows NT χρησιμοποιούν πίνακα κατατμήσεων τύπου-PC. Αν θέλετε να χειριστείτε υπάρχουσες κατατμήσεις FAT ή NTFS συνίσταται να χρησιμοποιήσετε τα φυσικά εργαλεία των Windows NT (ή κάτι που είναι πιο βολικό, μπορείτε επίσης να επαναδιαμερίσετε τον δίσκο σας από το μενού ρύθμισης του AlphaBIOS). Διαφορετικά, δεν είναι πραγματικά απαραίτητο να κάνετε τη διαμέριση του δίσκου από τα Windows. Τα εργαλεία του Linux μπορούν γενικά να το κάνουν αυτό ακόμα καλλίτερα. Προσέξτε επίσης ότι όταν τρέχετε Windows NT, ο Διαχειριστής Δίσκων (Disk Administrator) μπορεί να σας προτείνει να γράψετε μια “αθώα υπογραφή ” σε δίσκους που δεν έχουν Windows,αν υπάρχουν. Ποτέ μην αφήσετε να γίνει κάτι τέτοιο καθώς αυτή η υπογραφή θα καταστρέψει την πληροφορία σχετικά με τη διαμέριση των δίσκων αυτών.

Αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε το Linux από μια κονσόλα ARC/AlphaBIOS/ARCSBIOS, θα χρειαστείτε μια μικρή κατάτμηση με FAT για το MILO. Τα 5 MB είναι πολυ ικανοποιητικά. Αν έχετε εγκατεστημένα Windows NT τα 6 MB της κατάτμησής τους για bootstrap μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Η έκδοση lenny του Debian δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση του MILO. Αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το MILO στο σύστημά σας ή το εγκαταστήσετε από κάποιο άλλο μέσο, το Debian μπορεί ακόμα να εκκινηθεί από τηην κονσόλα ARC.