4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian

Για να βρείτε τον πλησιέστερο (και άρα πιθανόν τον γρηγορότερο) κατοπτριστή αρχείων δείτε το σύνδεσμο λίστα των κατοπτριστών αρχείων του Debian.

Όταν κατεβάζετε αρχεία από έναν καθρέφτη αρχείων του Debian χρησιμοποιώντας FTP, βεβαιωθείτε ότι κατεβάζετε τα αρχεία σε εκτελέσιμη (binary) κατάσταση και όχι σε αυτόματη ή κατάσταση κειμένου.

4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης

Τα είδωλα της εγκατάστασης βρίσκονται για κάθε κατοπτριστή αρχείων Debian στον κατάλογο debian/dists/lenny/main/installer-alpha/current/images/— το αρχείο MANIFEST καταγράφει κάθε είδωλο και τον ρόλο της.

4.2.1.1. Αρχεία Εγκατάστασης σε Alpha

Αν διαλέξετε να εκκινήσετε από κονσόλα ARC firmware χρησιμοποιώντας MILO, θα πρέπει επίσης να ετοιμάσετε μια δισκέττα που να περιέχει το MILO και το LINLOAD.EXEαπό τις αντίστοιχα διατιθέμενα είδωλα δισκεττών. Δείτε το Τμήμα 5.1.1, “Κονσόλα Firmware σε Alpha” για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με firmware και φορτωτές εκκίνησης για Alpha. Οι εικόνες των δισκεττών μπορούν να βρεθούν στον κατάλογο MILO με το όνομα milo_subarchitecture.bin.

Δυστυχώς, τα είδωλα αυτά MILO δεν μπόρεσαν να δοκιμαστούν και πιθανόν να μην δουλεύουν για όλες τις υποαρχιτεκτονικές. Αν βρείτε ότι δεν δουλεύουν για σας, προσπαθήστε αντιγράφοντας το κατάλληλο εκτελέσιμο MILO στη δισκέττα (ftp://ftp.debian.org/debian/dists/lenny/main/disks-alpha/current/MILO/). Σημειώστε ότι αυτά τα εκτελέσιμα MILO δεν υποστηρίζουν “sparse superblocks” για το σύστημα αρχείων ext2 , κατά συνέπεια δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για το φόρτωμα πυρήνων από πρόσφατα δημιουργημένα τέτοια συστήματα αρχείων. Σαν μια πρόχειρη λύση μπορείτε να βάλετε τον πυρήνα στο τμήμα FAT δίπλα στο MILO.

Τα εκτελέσιμα MILO είναι συγκεκριμένα για κάθε πλατφόρμα. Δείτε το Τμήμα 2.1.2, “CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video” για να προσδιορίσετε την κατάλληλη εικόνα MILO για τη δική σας πλατφόρμα Alpha .