5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Alpha

5.1.1. Κονσόλα Firmware σε Alpha

Το firmware της κονσόλας αποθηκεύεται σε μια μνήμη flash ROM και ξεκινά όταν ένα σύστημα Alpha μπαίνει σε λειτουργία ή επαναξεκινά. Υπάρχουν δυο διαφορετικές προδιαγραφές για τις κονσόλες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα Alpha, και κατά συνέπειαν είναι διαθέσιμες δυο διαφορετικές κλάσεις firmware για κονσόλα:

 • κονσόλα SRM, βασισμένη στις προδιαγραφές του Alpha Console Subsystem, που παρέχει ένα λειτουργικό περιβάλλον για τα λειτουργικά συστήματα OpenVMS, Tru64 UNIX, και Linux.

 • Κονσόλες ARC, AlphaBIOS, ή ARCSBIOS, βασισμένες στις προδιαγραφές Advanced RISC Computing (ARC), και παρέχουν ένα λειτουργικό περιβάλλον για Windows NT.

Από τη σκοπιά του χρήστη, η σπουδαιότερη διαφορά ανάμεσα στα περιβάλλοντα SRM και ARC είναι ότι η επιλογή της κονσόλας περιορίζει (δεσμεύει) το πιθανό σχήμα διαμέρισης για τον δίσκο από τον οποίο επιθυμείτε να εκκινήσετε.

Η ARC απαιτεί να χρησιμοποιήσετε έναν MS-DOS πίνακα διαμέρισης (καθώς δημιουργείται με την εντολή cfdisk) για το δίσκο εκκίνησης. Συνεπώς πίνακες διαμέρισης MS-DOS είναι η “φυσική” μορφή διαμέρισης για εκκίνηση από ARC. Στην πραγματικότητα, καθώς το AlphaBIOS περιλαμβάνει ένα εργαλείο διαμέρισης δίσκων, πιθανόν να προτιμήσετε να διαμερίσετε τους δίσκους σας από τα μενού για το firmware πριν την εγκατάσταση του Linux.

Αντίθετα, η κονσόλα SRM είναι ασύμβατη με πίνακες διαμέρισης MS-DOS. [4] Μιας και το Tru64 Unix χρησιμοποιεί τον τύπο επικεφαλίδας δίσκου (disklabel) του BSD, αυτός είναι και ο “φυσικός” τύπος διαμέρισης για εγκαταστάσεις σε SRM.

Επειδή το GNU/Linux είναι το μοναδικό λειτουργικό σύστημα για την αρχιτεκτονική Alpha που μπορεί να εκκινήσει και από τους δύο τύπους κονσόλας, η επιλογή σας θα εξαρτάται επίσης από το ποια άλλα λειτουργικά συστήματα θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο ίδιο μηχάνημα. Όλα τα άλλα τύπου UNIX λειτουργικά συστήματα (Tru64 Unix, FreeBSD, OpenBSD, και NetBSD) και το OpenVMS μπορούν να ξεκινήσουν μόνο από την κονσόλα SRM, ενώ τα Windows NT μπορούν να εκκινήσουν μόνο από ARC.

Επειδή ο φορτωτής MILO δεν είναι διαθέσιμος για κανένα από τα συστήματα Alpha σε παραγωγή αυτή τη στιγμή (τον Φεβρουάριο του 2000), και καθώς δεν είναι πια απαραίτητο να αγοράσετε μια άδεια OpenVMS ή Tru64 Unix για να έχετε SRM firmware στο παλιότερο σύστημά σας Alpha, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα SRM.

Ο επόμενος πίνακας συνοψίζει τους διαθέσιμους και υποστηριζόμενους συνδυασμούς τύπου συστήματος/κονσόλας (δείτε Τμήμα 2.1.2, “CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video” για τα ονόματα των τύπων συστημάτων). Η λέξη “ARC” παρακάτω δηλώνει οποιαδήποτε συμβατή με ARC κονσόλα.

Τύπος Συστήματος Υποστηριζόμενη Κονσόλα
alcor ARC ή SRM
avanti ARC ή SRM
book1 μόνο SRM
cabriolet ARC ή SRM
dp264 μόνο SRM
eb164 ARC ή SRM
eb64p ARC ή SRM
eb66 ARC ή SRM
eb66p ARC ή SRM
jensen μόνο SRM
lx164 ARC ή SRM
miata ARC ή SRM
mikasa ARC ή SRM
mikasa-p μόνο SRM
nautilus ARC (βλ. εγχειρίδιο μητρικής) ή SRM
noname ARC ή SRM
noritake μόνο SRM
noritake-p μόνο SRM
pc164 ARC ή SRM
rawhide μόνο SRM
ruffian μόνο ARC
sable μόνο SRM
sable-g μόνο SRM
sx164 ARC ή SRM
takara ARC ή SRM
xl μόνο ARC
xlt μόνο ARC

Γενικά, καμία από τις κονσόλες αυτές δεν μπορεί να εκκινήσει το Linux κατευθείαν, επομένως απαιτείται η βοήθεια ενός ενδιάμεσου φορτωτή εκκίνησης. Για την κονσόλα SRM, χρησιμοποιείται το aboot, ένας μικρός, ανεξάρτητος πλατφόρμας φορτωτής εκκίνησης. Δείτε επίσης και το (δυστυχώς ξεπερασμένο) SRM HOWTO για περισσότερες πληροφορίες για το aboot.

Η πλειοψηφία των AlphaServers και όλων των τωρινών προϊόντων διακομιστών και σταθμών εργασίας περιλαμβάνουν και την SRM και AlphaBIOS στο firmware τους. Για μηχανήματα “half-flash” όπως διάφορες πλατφόρμες δοκιμών, είναι δυνατόν να αλλάξει κανείς από την μια στην άλλη με επαναρχικοποίηση (reflashing) του firmware. Επίσης, από τη στιγμή της εγκατάστασης της SRM, είναι δυνατόν να τρέξει κανείς ARC/AlphaBIOS από μια δισκέττα (χρησιμοποιώντας την εντολή arc). Για τουςλόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, συνιστούμε να αλλάξετε στην κονσόλα SRM πριν την εγκατάσταση του Debian GNU/Linux.

Όπως και με άλλες αρχιτεκτονικές, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκδόσεις του firmware [5] πριν εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux. Για την Alpha, αναβαθμίσεις του firmware μπορούν να ληφθούν από τη σελίδα Alpha Firmware Updates.

5.1.2. Εκκίνηση μέσω TFTP

Στην SRM, οι διεπαφές Ethernet ονοματοδοτούνται με το πρόθεμα ewa, και θα εμφανιστούν στην έξοδο της εντολής show dev κάπως έτσι (ελαφρά διορθωμένα ):

>>> show dev
ewa0.0.0.9.0        EWA0       08-00-2B-86-98-65
ewb0.0.0.11.0       EWB0       08-00-2B-86-98-54
ewc0.0.0.2002.0      EWC0       00-06-2B-01-32-B0

Πρέπει κατ' αρχήν να ορίσετε το πρωτόκολλο εκκίνησης:

>>> set ewa0_protocols bootp

Στη συνέχεια ελέγξτε ότι ο τύπος του μέσου είναι ο σωστός:

>>> set ewa0_mode mode

Μπορείτε να πάρετε μια λίστα των έγκυρων τύπων με την εντολή >>>set ewa0_mode.

Μετά, για να εκκινήσετε από το πρώτο Ethernet interface, θα πρέπει να τυπώσετε:

>>> boot ewa0 -flags ""

Αυτό θα δώσει εκκίνηση με τις προκαθορισμένες παραμέτρους στον πυρήνα όπως περιλαμβάνεται στην εικόνα του netboot.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή κονσόλα, θα πρέπει να περάσετε την παράμετρο console= στον πυρήνα. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το όρισμα -flagsστην εντολή boot της κονσόλας SRM. Oι σειριακές θύρες έχουν τα ονόματα των αντίστοιχων τους αρχείων στον κατάλογο /dev. Για παράδειγμα, για να ξεκινήσετε από το interface ewa0 και να χρησιμοποιήσετε μια κονσόλα στην πρώτη σειριακή θύρα θα πρέπει να πληκτρολογήσετε:

>>> boot ewa0 -flags "root=/dev/ram ramdisk_size=16384 console=ttyS0" 

5.1.3. Εκκινώντας από CD-ROM με την κονσόλα SRM

Τα CD εγκατάστασης του Debian GNU/Linux περιλαμβάνουν αρκετές προδιαμορφωμένες επιλογές εκκίνησης για VGA και σειριακές κονσόλες. Πληκτρολογήστε

>>> boot xxxx -flags 0

για να εκκινήσετε χρησιμοποιώντας την κονσόλα VGA, και όπου xxxx είναι η συσκευή CD-ROM σε συμβολισμό SRM. Για να χρησιμοποιήσετε σειριακή κονσόλα στην πρώτη σειριακή συσκευή, πληκτρολογήστε

>>> boot xxxx -flags 1

και για κονσόλα στην δεύτερη σειριακή θύρα, πληκτρολογήστε

>>> boot xxxx -flags 2[4] Συγκεκριμένα, ο τύπος του bootsector που προϋποθέτει η προδιαγραφή Console Subsystem Specification συγκρούεται με την τοποθέτηση του πίνακα διαμέρισης από το DOS.

[5] Με εξαίρεση την Jensen, όπου το Linux δεν υποστηρίζεται για εκδόσεις του firmware μεταγενέστερες από την 1.7 - δείτε τη σελίδα http://www.alphalinux.org/faq/FAQ-9.html για περισσότερες πληροφορίες