Skyrius 6. Daugiau infornacijos apie Debian GNU/Linux

Turinys

6.1. Papildomam skaitymui
6.2. Jei reikia pagalbos
6.2.1. Pašto konferencijos
6.2.2. IRC
6.3. Pranešimas apie riktus
6.4. Pagalba Debian'ui

6.1. Papildomam skaitymui

Be šios laidos informacijos ir įdiegiklio vadovo, Debian GNU/Linux'e yra ir Debian'o Dokumentacijos Projekto (DDP) kuriama dokumentacija, kurio tikslas ir yra kurti aukštos kokybės dokumentaciją Debian'o naudotojams ir kūrėjams. Tai Debian'o vadovas, Naujų paketų prižiūrėtojų vadovas, Debian'o DUK ir daug kitų dokumentų. Pilną informaciją apie prieinamus dokumentus galima pamatyti čia: DDP tinklapis.

Konkrečių paketų dokumentacija įdiegiama kataloge /usr/share/doc/paketas. Čia gali būti autorinių teisių informacija, Debian'o paketui būdingų smulkmenų detalės ir programos autorių dokumentacija.

6.2. Jei reikia pagalbos

Debian'o naudotojai turi daug galimybių gauti pagalbą ar patarimą, tačiau jomis turėtų būti naudojamasi tik tuo atveju, jei nepavyko rasti atsakymo dokumentacijoje. Šiame skyriuje pateikiamas trumpas aprašymas apie pagalbos šaltinius, kurie gali būti naudingi naujiems Debian'o naudotojams.

6.2.1. Pašto konferencijos

Labiausiai naudotojus dominanti yra debian-user pašto konferencija (anglų kalba) ir debian-user-kalba konferencijos (kitomis kalbomis). Lietuvių kalba tokios konferencijos kol kas nėra. Daugiau informacijos apie elektroninio pašto konferencijas ir apie tai, kaip jas užsiprenumeruoti žiūr. http://lists.debian.org/. Prieš išsiunčiant klausimą į konferenciją, pažiūrėkite archyvuose, nes galbūt į Jūsų klausimą jau buvo atsakyta anksčiau. Taip pat prašome laikytis bendrai priimto elektroninio pašto konferencijų etiketo.

6.2.2. IRC

Debian'as turi IRC kanalą OFTC tinkle, skirtą paramos ir pagalbos Debian'o naudotojams teikimui. Norėdami įeiti į šį kanalą, savo mėgiamam IRC klientui nurodykite serverį irc.debian.org ir prisijunkite prie kanalo #debian.

Prašome laikytis kanalo taisyklių ir gerbti kitus kanalo naudotojus. Naudojimosi kanalu gaires žiūr. Debian Wiki.

Daugiau informacijos apie OFTC rasite tinklapyje.

6.3. Pranešimas apie riktus

Mes stengiamės, kad Debian GNU/Linux būtų aukštos kokybės operacinė sistema, tačiau tai nereiškia, kad paketai yra visiškai be klaidų. Remiantis „atviro kūrimo“ filosofija ir kaip papildomą paslaugą savo naudotojams, mes suteikiame visą informaciją apie klaidas savo riktų sekimo sistemoje (Bug Tracking System, BTS). BTS galima rasti adresu .

Jei pastebėsite klaidą distributyve arba bet kuriame iš jo paketų, kurie yra jo sudedamoji dalis, prašome pranešti apie tai, kad būsimose laidose ji būtų ištaisyta. Pranešime apie riktą reikia nurodyti savo galiojantį elektroninio pašto adresą. Jo reikia tam, kad galėtume stebėti klaidas, o kūrėjai galėtų susisiekti su Jumis, jei reikės papildomos informacijos apie klaidą.

Pranešimą apie riktą galite pateikti naudodamiesi programa reportbug arba elektroniniu paštu. Daugiai informacijos apie riktų sekimo sistemą (BTS) ir kaip ja naudotis galite rasti Debian'o žinyne (galima rasti adresu /usr/share/doc/debian, jei esate įdiegę doc-debian) arba internete adresu Riktų sekimo sistema.

6.4. Pagalba Debian'ui

Jums nereikia būti dideliu ekspertu, kad galėtumėte padėti vystyti Debian'ą. Padėdami žmonėms spręsti jų problemas pašto konferencijose Jūs jau padedate bendruomenei. Problemų, surištų su distributyvo vystymu, identifikavimas (arba dar geriau - jų sprendimas) pašto konferencijose taip pat yra labai naudingas. Tam kad išlaikyti aukštą Debian'o distributyvo kokybę, siųskite pranešimus apie riktus ir padėkite Debian'o kūrėjams sekti ir ištaisyti juos. Jei gerai mokate kalbą, Jūs galite padėti parašyti dokumentacija arba versti esamus dokumentus į savo gimtąją kalbą.

Jei galite skirti daugiau laiko Debian'ui, galėtumėte imtis prižiūrėti kokią nors laisvą programinę įrangą Debian'e. Ypač naudinga būtų priežiūra paketų, kurių žmonės pageidauja ir norėtų matyti Debian'e. Detalesnę informaciją apie tokius paketus galite rasti reikiamų ir planuojamų paketų duomenų bazėje. Jei turite specifinių interesų, tai galbūt norėsite prisidėti prie kokio nors Debian'o dukterinio projekto (subproject), tarp kurių rasite Debian'o pernešimo (port) ant kitų architektūrų projektus, Debian'as vaikams ir Debian'as medicinoje projektus.

Bet kuriuo atveju, jei Jūs dalyvaujate Laisvos programinės įrangos bendruomenės veikloje kaip jos naudotojas, programuotojas, vertėjas ar rašytojas (dokumentacijos arba straipsnių), Jūs jau padedate Laisvajai programinei įrangai. Šis dalyvavimas yra naudingas ir įdomus, ir taip pat suteikiant galimybę susipažinti su naujais žmonėmis.