Terminų žodynas

ACPI

pažangi maitinimo įtampos valdymo ir konfigūravimo sąsaja

ALSA

pažangi Linux garso architektūra

APM

patobulintas maitinimo įtampos valdymas

CD

kompaktinis diskas

CD-ROM

tik skaitomas kompaktinis diskas

DHCP

kompiuterio dinaminio konfigūravimo protokolas

DNS

sričių vardų serveris

DVD

skaitmeninis universalusis diskas

GIMP

GNU rastrinės grafikos redakrorius

GNU

GNU ne Unix

GPG

GNU privatumo apsauga

IDE

integruota valdiklio elektronika

LDAP

supaprastintos kreipties į katalogus protokolas

LILO

Linux pradinis įkėliklis

LSB

Linux standartų bazė

LVM

loginių tomų tvarkyklė

MTA

pašto transportavimo agentas

NFS

tinklo failų sistema

NIC

tinklo plokštė

NIS

tinklinė informacijos tarnyba

OSS

atvira garso sistema

RAID

perteklinis nepriklausomų diskų masyvas

RPC

nutolęs procedūrų iškvietimas

SATA

pažangios technologijos nuoseklaus ryšio jungtis

USB

universali nuoseklioji magistralė

UUID

visuotinai unikalus identifikatorius

VGA

video grafikos komplektas

WPA

belaidė apsaugota prieiga