Rodyklė

P

packages
apache, Pasenę paketai
apache2, Pasenę paketai
apache2-suexec, apache2 atnaujinimas
apt, Atnaujinimo pranešimų pateikimas, APT šaltinių paruošimas, Papildymas interneto APT šaltiniais, APT šaltinių papildymas lokaliais veidrožiais, Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atnaujinimui, Pirmiausiai atnaujinkite 'apt' ir/arba 'aptitude', Sąrašo, gauto iš aptitude, naudojimas automatiniam paketų įdiegimui su apt
aptitude, Paketų tvarkymas, Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atnaujinimui, Pirmiausiai atnaujinkite 'apt' ir/arba 'aptitude', Sąrašo, gauto iš aptitude, naudojimas automatiniam paketų įdiegimui su apt
base-config, Minimalus sistemos atnaujinimas
bind, Pasenę paketai
bind9, Pasenę paketai
dblatex, Šio dokumento išeities tekstai
debian-goodies, Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atnaujinimui
doc-debian, Pranešimas apie riktus
docbook-xsl, Šio dokumento išeities tekstai
eeepc-acpi-scripts, Internetinių nešiojamųjų kompiuterių palaikymas
emacs22, Nėra numatytas Unikodo palaikymas emacs21*
emacs22-gtk, Nėra numatytas Unikodo palaikymas emacs21*
emacs22-nox, Nėra numatytas Unikodo palaikymas emacs21*
exim, Pasenę paketai
exim4, Pasenę paketai
firefox, Mozilla produktų saugumo statusas
glibc, Įsitikinkite, ar tinkamas branduolys
grub, Automatinis maitinimo įtampos išjungimas nustoja veikti
hotplug, Minimalus sistemos atnaujinimas
iceape, Mozilla produktų saugumo statusas
icedove, Kas naujo distributyve?, Mozilla produktų saugumo statusas
iceowl, Mozilla produktų saugumo statusas
iceweasel, Kas naujo distributyve?, Mozilla produktų saugumo statusas
initramfs-tools, Derinimo apvalkalo naudojimas sistemos įkėlimo metu, Branduolio ir su juo susijusiu paketų atnaujinimas, Įrenginių numeracijos pertvarkymas, Įkėlimo laiko problemos
kernel-package, Branduolio metapaketo įdegimas
libc6, Pirmiausiai atnaujinkite 'apt' ir/arba 'aptitude'
lilo, Pakartotinas lilo vykdymas, Automatinis maitinimo įtampos išjungimas nustoja veikti
linux-image-*, Branduolio ir su juo susijusiu paketų atnaujinimas
linux-image-2.6-686, Branduolio metapaketo įdegimas
localepurge, Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atnaujinimui
locales, Pirmiausiai atnaujinkite 'apt' ir/arba 'aptitude'
lxde, Internetinių nešiojamųjų kompiuterių palaikymas
mount, NFS prijungimas dabar atliekamas su nfs-common
netkit-inetd, Minimalus sistemos atnaujinimas
network-manager, NIS ir tinklo menedžeris
nfs-common, NFS prijungimas dabar atliekamas su nfs-common
nis, NIS ir tinklo menedžeris
ocsinventory-server, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
php4, Pasenę paketai
php5, Pasenę paketai
popularity-contest, Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atnaujinimui
postgresql-7.4, Pasenę paketai
postgresql-8.1, Pasenę paketai
python2.3, Minimalus sistemos atnaujinimas
release-notes, Kaip pranešti apie klaidas šiame dokumente
rsyslog, Sistemos patobulinimai
seamonkey, Mozilla produktų saugumo statusas
sql-ledger, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
squid, Kai kurios programos gali daugiau nebedirbti su 2.4 branduoliu
sunbird, Mozilla produktų saugumo statusas
sysklogd, Sistemos patobulinimai
thunderbird, Mozilla produktų saugumo statusas
udev, Branduolio ir su juo susijusiu paketų atnaujinimas, Įrenginių numeracijos pertvarkymas, Įkėlimo laiko problemos, Problemos, susijusios su įrenginiais dėl udev, Asinchroninė tinklo inicializacija gali tapti neprognozuojamo elgesio priežastimi
upgrade-reports, Atnaujinimo pranešimų pateikimas
util-linux, NFS prijungimas dabar atliekamas su nfs-common
wireless-tools, Problema naudojant WPA belaidžių tinklų saugumui užtikrinti
wpasupplicant, Problema naudojant WPA belaidžių tinklų saugumui užtikrinti
xfree86-common, Minimalus sistemos atnaujinimas
xkb-data, Pakeitimai rumunų (ro) klaviatūros išdėdtyme
xlibs, Minimalus sistemos atnaujinimas
xmlroff, Šio dokumento išeities tekstai
xserver-common, Minimalus sistemos atnaujinimas
xsltproc, Šio dokumento išeities tekstai
PHP, Kas naujo distributyve?
Pidgin, Kas naujo distributyve?
Postfix, Kas naujo distributyve?
PostgreSQL, Kas naujo distributyve?