2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 56MB μνήμης και 500MB χώρου στον δίσκο για να κάνετε μια κανονική εγκατάσταση. Σημειώστε ότι αυτές οι τιμές είναι στην πραγματικότητα αρκετά χαμηλές. Για πιο ρεαλιστικά νούμερα, δείτε την ενότητα Τμήμα 3.4, “Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού”.

Εγκατάσταση σε συστήματα που διαθέτουν λογότερη μνήμη [2] ή χώρο σκληρού δίσκου μπορεί να είναι εφικτή αλλά ενδείκνυται μόνο για έμπειρους χρήστες.[2] Εικόνες εγκατάστασης που υποστηρίζουν τον γραφικό εγκαταστάτη απαιτούν περισσότερη μνήμη από αυτές που υποστηρίζουν τον κειμενικό εγκαταστάτη μόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συστήματα με μνήμη λιγότερη από 56MB. Αν υπάρχει επιλογή ανάμεσα στον συνηθισμένο ή τον γραφικό εγκαταστάτη, θα πρέπει να επιλεχθεί ο πρώτος.