3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Κλήση του BIOS Set-Up Menu

Το BIOS παρέχει τις βασικές λειτουργίες που χρειάζονται για την εκκίνηση του μηχανήματός σας ώστε με τη σειρά του να επιτρέψει στο λειτουργικό σύστημα να έχει πρόσβαση στο υλικό σας. Πιθανότατα το σύστημά σας παρέχει ένα μενού ρύθμισης του BIOS που χρησιμεύει στη διαμόρφωση του. Πριν εγκαταστήσετε το Debian θα must να βεβαιωθείτε ότι το BIOS σας έχει ρυθμιστεί σωστά. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει το σύστημα σε απρόβλεπτες διακοπές ή σε μια αδυναμία εγκατάστασης του Debian.

Η υπόλοιπη ενότητα έχει προέλθει από το http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/,που απαντά στην ερώτηση “Πώς μπαίνουμε στο μενού ρύθμισης του CMOS”. Η πρόσβαση στο μενού ρύθμισης του BIOS (ή του “CMOS”) εξαρτάται από το ποιός έγραψε το λογισμικό του BIOS:

AMI BIOS

Πλήκτρο Delete κατά τη διάρκεια του POST (power on self test)

Award BIOS

Ctrl+Alt+Esc, ή Delete στη διάρκεια του POST

DTK BIOS

πλήκτρο Esc στη διάρκεια του POST

IBM PS/2 BIOS

Ctrl+Alt+Insert after Ctrl+Alt+Delete

Phoenix BIOS

Ctrl+Alt+Esc ή Ctrl+Alt+S ή F1

Πληροφορίες για την επίκληση άλλων ρουτινών του BIOS μπορούν να βρεθούν στο http://www.tldp.org/HOWTO/Hard-Disk-Upgrade/install.html.

Μερικά μηχανήματα AMD64 δεν έχουν ένα μενού ρύθμισης του CMOS στο BIOS. Απαιτούν ένα πρόγραμμα ρύθμισης του CMOS. Αν δεν έχετε τη δισκέττα εγκατάστασης και/ή διαγνωστικών για το μηχάνημά σας, μπορείτε να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα shareware/freeware. Προσπαθείστε να κοιτάξετε το ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/.

3.6.2. Επιλογή συσκευής εκκίνησης

Πολλά μενού ρύθμισης του BIOS σας επιτρέπουν να επιλέξετε τις συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν για την αρχική εκκίνηση του συστήματος. Θέστε σαν τέτοιο ένα εκκινήσιμο λειτουργικό σύστημα σε A: (την πρώτη συσκευή δισκέττας) και μετά προαιρετικά την πρώτη συσκευή CD-ROM (πιθανόν να εμφανίζεται σαν D: or E:) και στη συνέχεια από το C: (τον πρώτο σκληρό δίσκο). Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να εκκινήσετε είτε από μια δισκέττα είτε από ένα CD-ROM, που είναι και οι δυο πιο συνηθισμένες συσκευές εκκίνησης για την εγκατάσταση του Debian.

Αν έχετε έναν πιο καινούριο ελεγκτή SCSI και μια συσκευή CD-ROM προσαρτημένη σε αυτόν θα είστε σε θέση συνήθως να εκκινήσετε από αυτήν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε την εκκίνηση από CD-ROM στο SCSI-BIOS του ελεγκτή σας.

Μια άλλη δημοφιλής επιλογή είναι η εκκίνηση από μια συσκευή αποθήκευσης USB (γνωστό και σαν USB stick μνήμης ή κλειδί USB). Μερικά BIOS μπορούν να εκκινήσουν μια συσκευή αποθήκευσης USB κατευθείαν ενώ κάποια άλλα όχι. Ίσως ναπρέπει να ρυθμίσετε το BIOS σας να ξεκινά από “Removable drive” ή ακόμα και από “USB-ZIP” για να πετύχετε την εκκίνηση από τη συσκευή USB.

Δίνουμε μερικές λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να κανονίσετε την σειρά εκκίνησης. Θυμηθείτε να ξαναρυθμίσετε τη σειρά εκκίνησης μετά την εγκατάσταση του Linux ώστε η επανεκκίνηση του μηχανήματός σας να γίνει από τον σκληρό δίσκο.

3.6.2.1. Αλλαγή της σειράς εκκίνησης σε υπολογιστές με IDE

 1. Καθώς ξεκινά ο υπολογιστής σας πατήστε τα πλήκτρα που χρειάζεται για να μπείτε στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Συνήθως είναι το πλήκτρο Delete. Πάντως, συμβουλευτείτε και την τεκμηρίωση του υλικού σας για τον ακριβή συνδυασμό πλήκτρων.

 2. Βρείτε την ρύθμιση της ακολουθίας εκκίνησης στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Η θέση της εξαρτάται από το BIOS αλλά πρόκειται για ένα πεδίο που αναγράφει δίσκους.

  Συνηθισμένες ακολουθίες σε μηχανήματα IDE είναι οι C, A, cdrom ή A, C, cdrom.

  C είναι ο σκληρός δίσκος και A η συσκευή δισκέττας.

 3. Αλλάξτε την ακολουθία εκκίνησης ώστε να είναι πρώτη η συσκευή του CD-ROM είτε η συσκευή της δισκέττας. Συνήθως τα πλήκτρα Page Up ή Page Down δίνουν κυκλικά τις διάφορες πιθανές επιλογές.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές. Οδηγίες στην οθόνη σας λένε πώς να σώσετε τις αλλαγές στον υπολογιστή σας.

3.6.2.2. Αλλαγή σειράς εκκίνησης σε υπολογιστές με SCSI

 1. Καθώς ξεκινά ο υπολογιστής σας πατήστε τα πλήκτρα για να μπείτε στο πρόγραμμα ρύθμισης του SCSI.

  Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ρύθμισης SCSI μετά τον έλεγχο της μνήμης και την εμφάνιση του μηνύματος σχετικά με την έναρξη του BIOS μετά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Ο συνδυασμός πλήκτρων που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το πρόγραμμα. Συνήθως είναι τα Ctrl+F2. Όμως συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του υλικού σας για τον ακριβή συνδυασμό.

 2. Βρείτε το βοήθημα για την αλλαγή της σειράς εκκίνησης.

 3. Ρυθμίστε ώστε η συσκευή με το SCSI ID του CD-ROM να είναι πρώτη στη λίστα.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές. Οδηγίες στην οθόνη σας λένε πώς να σώσετε τις αλλαγές στον υπολογιστή σας. Συνήθως με το πάτημα του πλήκτρου F10.

3.6.3. Διάφορες άλλες ρυθμίσεις στο BIOS

3.6.3.1. Ρυθμίσεις για το CD-ROM

Μερικά συστήματα BIOS (όπως το Award BIOS) σας επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας του CD. Θα πρέπει να το αποφύγετε αυτό, και αντίθετα να το ρυθμίσετε στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αν παίρνετε μηνύματα λαθους όπως seek failed, ίσως αυτή να είναι η αιτία του προβλήματος.

3.6.3.2. Εκτεταμένη εναντίον Επεκταμένης Μνήμης

Αν το σύστημά σας παρέχει και τις δυο επιλογές extended και expanded μνήμης, ρυθμίστε .ωστε να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερη extended και όσο το δυνατόν λιγότερη expanded μνήμη. Το Linux απαιτεί extended μνήμη και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει expanded μνήμη.

3.6.3.3. Προστασία από Ιούς

Απενεργοποιήστε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά προειδοποίησης για ιούς παρέχει πιθανόν το BIOS σας. Αν έχετε κάποια συσκευή αντιϊκής προστασίας ή κάποιο άλλο ειδικό υλικό βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο ή απομακρυσμένο φυσικά όταν τρέχετε το GNU/Linux. Τέτοιες συσκευές δεν είναι συμβατές με το GNU/Linux. Επιπλέον, λόγω των δικαιωμάτων χρήσης στα συστήματα αρχείων και στην προστασία μνήμης του πυρήνα του Linux οι ιοί στο GNU/Linux είναι κάτι σχεδόν ανήκουστο. [3].

3.6.3.4. Σκιώδης Μνήμη

Η μητρική σας μπορεί να παρέχει σκιώδη RAM ή BIOS caching. ϊσως δείτε ρυθμίσεις για “Video BIOS Shadow”, “C800-CBFF Shadow” κλπ. Απενεργοποιήστε κάθε σκιώδη μνήμη RAM. Η μνήμη αυτή χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της πρόσβασης στις ROM της μητρικής σας καθώς και σε κάποιες από τις κάρτες ελεγκτών. Το Linux δεν χρησιμοποιεί αυτές τις ROM από τη στιγμή της εκκίνησής του γιατί παρέχει το δικό του 32-μπιτο λογισμικό αντί των 16-μπιτων προγραμμάτων των ROM. Απενεργοποίηση της σκιώδους μνήμης μπορεί να αφαιρέσει κάποια από την μνήμη αυτή που θα ήταν διαθέσιμη για χρήση σαν κανονικής μνήμης από εφαρμογές. Αφήνοντάς την ενεργοποιημένη ίσως δημιουργήσει παρεμβολές στην πρόσβαση του Linux στις συσκευές του υλικού σας.

3.6.3.5. Οπή Μνήμης

Αν το BIOS προσφέρει μια επιλογή του τύπου “15–16 MB Οπή Μνήμης” καλό θα ήταν να την απενεργοποιήσετε. Το Linux περιμένει να βρει μνήμη στη θέση αυτή αν έχετε αρκετή RAM.

Υπάρχει κάποια αναφορά για μια μητρική Intel Endeavor στην οποία υπάρχει μια επιλογή που ονομάζεται “LFB” ή “Linear Frame Buffer”. Αυτή έχει δυο ρυθμίσεις. “Disabled” και “1 Megabyte”. Ρυθμίστε την στο “1 Megabyte”. Όταν ήταν απενεργοποιημένη, η δισκέττα εγκατάστασης δεν διαβαζόταν σωστά και τελικά το σύστημα κατέρρεε. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν ξέρουμε ακόμα ποιό ακριβώς είναι το πρόβλημα με την συγκεκριμένη μητρική — Απλά δούλευε με τη ρύθμιση αυτή ενώ χωρίς αυτήν όχι.

3.6.3.6. Προχωρημένη Διαχείριση Ισχύος (APM)

Αν η μητρική σας παρέχει τη δυνατότητα Προχωρημένης Διαχείρισης Ισχύος (Advanced Power Management , APM) ρυθμίστε την ώστε η διαχείριση της ισχύος να ελέγχεται από το APM. Απενεργοποιήστε τις επιλογές doze, standby, suspend, nap, και sleep καθώς και τον χρονομετρητή σβησίματος του σκληρού δίσκου.Το Linux μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο αυτών των επιλογών κάνοντας καλλίτερη δουλειά στη διαχείριση ισχύος από το BIOS.

3.6.4. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό

Υποστήριξη USB στο BIOS και πληκτρολόγια. Αν δεν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο τύπου-AT αλλά μόνο ένα τύπου USB, ίσως να πρέπει να ενεργοποιήσετε την προσομοίωση legacy AT πληκτρολογίου στις ρυθμίσεις του BIOS. Κάντε κάτι τέτοιο μόνο αν το σύστημα εγκατάστασης αποτύχει να χρησιμοποιήσει το USB πληκτρολόγιο σας σε κατάσταση USB. Αντίστροφα, για κάποια συστήματα (ιδιαίτερα φορητούς υπολογιστές) ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη legacy USB αν το πληκτρολόγιο σας δεν αποκρίνεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της μητρικής σας και ψάξτε στο BIOS για τις επιλογές “Legacy keyboard emulation” ή “USB keyboard support”.[3] Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να ενεργοποιήσετε αν θέλετε την προστασία του τΤομέα Εκκίνησης. Αυτό δεν προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια στο Linux αλλά αν τρέχετε παράλληλα Windows μπορεί να αποτρέψει μια καταστροφή. Δεν υπάρχει λόγος να πειράζετε το MBR μετά την ρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης.