Κεφάλαιο 4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

4.1. Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης
4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης
4.3.1. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο εύκολος τρόπος
4.3.2. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος
4.3.3. Εκκίνηση από το USB stick
4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
4.4.1. Εκκίνηση του εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο με χρήση LILO ή GRUB
4.5. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.5.1. Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή BOOTP
4.5.2. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.5.3. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.5.4. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.6. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.6.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer