4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Υπάρχουν δυο διαθέσιμες μέθοδοι εκκίνησης όταν εκκινείτε από ένα κλειδί USB. Η πρώτη είναι να κάνετε πλήρως την εγκατάσταση από το δίκτυο. Η δεύτερη είναι να αντιγράψετε επίσης την εικόνα ενός CD στο κλειδί USB και να χρησιμοποιήσετε αυτή την εικόνα σαν πηγή πακέτων, πιθανόν σε συνδυασμό με έναν καθρέφτη της αρχειοθήκης. Αυτή η δεύτερη μέθοδος είναι και η πιο συνηθισμένη.

Για την πρώτη μέθοδο εγκατάστασης θα χρειαστεί να κατεβάσετε την εικόνα του εγκαταστάτη από τον κατάλογο netboot (από την τοποθεσία που αναφέρεται στην ενότητα Τμήμα 4.2.1, “Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης”) και να χρησιμοποιήσετε τον “ευπροσάρμοστο τρόπο” όπως εξηγείται στη συνέχεια για να αντιγράψετε τα αρχεία στο κλειδί USB.

Εικόνες του εγκαταστάτη για την δεύτερη μέθοδο εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν στον κατάλογο hd-media και είτε ο “εύκολος” είτε ο “ευπροσάρμοστος τρόπος” μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιγράψετε την εικόνα στο κλειδί USB. Γι' αυτήν την μέθοδο εγκατάστασης θα χρεαστεί επίσης να κατεβάσετε μια εικόνα CD. Η εικόνα του εγκαταστάτη κι αυτή του CD θα πρέπει να βασίζονται στην ίδια έκδοση του debian-installer. Αν δεν ταιριάζουν είναι αρκετά πιθανόν να δείτε σφάλματα [4] στη διάρκεια της εγκατάστασης.installation.

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα στο οποίο τρέχει ήδη το GNU/Linux και που υποστηρίζει USB. Με τα σημερινά συστήματα GNU/Linux το κλειδί USB θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα με την σύνδεσή του. Αν όχι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άρθρωμα usb-storage του πυρήνα είναι φορτωμένο. Όταν συνδέετε το κλειδί USB θα απεικονιστεί σε μια συσκευή με όνομα /dev/sdX, όπου το “X” είναι ένα γράμμα από το a-z. Μπορείτε να δείτε τη συσκευή στην οποία έχει απεικονιστεί το κλειδί USB τρέχοντας την εντολή dmesg μετά την σύνδεσή του. Για να γράψετε στο stick, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής του.

Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο για παράδειγμα.

Σημειώστε ότι το USB stick πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 256 MB (μικρότεροι σχηματισμοί είναι δυνατοί αν ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα Τμήμα 4.3.2, “Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος”).

4.3.1. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο εύκολος τρόπος

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που περιέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (μαζί με τον πυρήνα)καθώς και το syslinux και το αρχείο ρυθμίσεών του.

Σημειώστε ότι αν και βολική, η μέθοδος αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: το λογικό μέθοδος της συσκευής θα περιοριστεί στα 256 MB ακόμα κι αν η χωρητικότητα του κλειδιού USB είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε το κλειδί και να δημιουργήσετε καινούρια συστήματα αρχείων σ' αυτό για να επανακτήσετε την πλήρη χωρητικότητά του αν θελήσετε ποτέ να το χρησιμοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπό. Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορείτε να αντιγράψετε μια πλήρη εικόνα CD στο κλειδί αλλά μόνο τις μικρότερες εικόνες businesscard ή netinst.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εικόνα απλά εξάγετέ την απευθείας στο κλειδί USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το κλειδί USB (mount /dev/sdX /mnt), που τώρα θα έχειένα σύστημα αρχείων FAT και αντιγράψτε μια εικόνα ISO Debian netinst ή businesscard σ' αυτό. Αποπροσαρτήστε το κλειδί (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.3.2. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος

Αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία ή απλά θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για την τοποθέτηση των αρχείων στο κλειδί USB. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι ότι — αν η χωρητικότητα του κλειδιού είναι αρκετά μεγάλη — έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε μια ολόκληρη εικόνα ISO CD σ' αυτό.

4.3.2.1. Διαμέριση του κλειδιού USB

Θα δείξουμε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το stick μνήμης ώστε να χρησιμοποιήσει το πρώτο τμήμα αντί ολόκληρης της συσκευής.

Σημείωση

Επειδή τα περισσότερα κλειδιά USB έρχονται προδιαμορφωμένα με μια μοναδική κατάτμηση FAT16, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να το επαναδιαμερίσετε ή να το επαναμορφοποιήσετε. Αν παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε την εντολή cfdisk ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο διαμέρισης για να δημιουργήσετε μια κατάτμηση FAT16 και στη συνέχεια δημιουργήστε το σύστημα αρχείων χρησιμοποιώντας:

 # mkdosfs /dev/sdX1

. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Η εντολή mkdosfs περιέχεται στο πακέτο dosfstools του Debian.

Για να ξεκινήσουμε τον πυρήνα αμέσως μετά την εκκίνηση από το κλειδί USB, θα βάλουμε έναν φορτωτή εκκίνησης στο κλειδί. Αν και οποιοσδήποτε φορτωτής εκκίνησης (πχ. ο lilo) θα δούλευε, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσουμε το syslinux, μιας και χρησιμοποιεί μια κατάτμηση FAT16 και μπορεί να επαναρυθμιστεί με την απλή διόρθωση ενός αρχείου κειμένου. Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν αλλαγές στη ρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης.

Για να βάλετε το syslinux στην κατάτμηση με το σύστημα αρχείων FAT16 του κλειδιού σας, εγκαταστήστε τα πακέτα syslinux και mtools στο σύστημά σας και πληκτρολογήστε

# syslinux /dev/sdX1

Και πάλι προσέξτε να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα για τη συσκευή σας. Η κατάτμηση δεν θα πρέπει να είναι προσαρτημένη κατά την εκκίνηση του syslinux. Η διαδικασία αυτή γράφει έναν τομέα εκκίνησης στην κατάτμηση και δημιουργεί το αρχείο ldlinux.sys που περιέχει τον κώδικα του φορτωτή εκκίνησης.

4.3.2.2. Προσθήκη της εικόνας του εγκαταστάτη

Προσαρτήστε την κατάτμηση (mount /dev/sdX1/mnt) και αντιγράψτε τα αρχεία εικόνας του εγκαταστάτη στο κλειδί:

  • vmlinuz (εκτελέσιμο του πυρήνα)

  • initrd.gz (δίσκος μνήμης ramdisk)

Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στη συνηθισμένη ή τη γραφική έκδοση του εγκαταστάτη. Η τελευταία μπορεί να βρεθεί στον υποκατάλογο gtk. Αν θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων, παρακαλώ σημειώστε ότι το syslinux μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ονόματα αρχείων του τύπου DOS (8.3).

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο ρυθμίσεων syslinux.cfg που θα πρέπει τουλάχιστον να περιέχει τις ακόλουθες δυο γραμμές:

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Για τον γραφικό εγκαταστάτη θα πρέπει να προσθέσετε video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 στη δεύτερη γραμμή.

Αν χρησιμοποιήσατε μια εικόνα hd-media θα πρέπει τώρα να αντιγράψετε μια εικόνα ISO του Debian (businesscard, netinst ή πλήρη εικόνα ενός CD; βεβαιωθείτε ότι διαλέξατε μια εικόνα που να χωράει στο κλειδί) στο κλειδί. Όταν τελειώσετε, αποπροσαρτήστε το κλειδί USB (umount /mnt).

4.3.3. Εκκίνηση από το USB stick

Προειδοποίηση

Αν το σύστημά σας αρνείται να εκκινήσει, τότε το stick ίσως περιέχει ένα μη έγκυρο Κύριο Αρχείο Εκκίνησης (MBR). Για να το διορθώσετε αυτό, χρησιμοποιήστε την εντολή install-mbr από το πακέτο mbr:

# install-mbr /dev/sdX[4] Το μήνυμα σφάλματος που είναι πιθανότερο να δείτε είναι ότι δεν μπορούν να βρεθούν αρθρώματα του πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση των πακέτων udeb για τα αρθρώματα του πυρήνα που περιλαμβάνονται στην εικόνα του CD είναι διαφορετική από την έκδοση του πυρήνα που τρέχει.