4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

O εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας αρχεία εκκίνησης τοποθετημένα σε ένα υπάρχον τμήμα του σκληρού δίσκου και που ενεργοποιούνται είτε μέσα από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα είτε καλώντας έναν φορτωτή εκκίνησης (boot loader) κατευθείαν από το BIOS.

Μια πλήρης,“καθαρά δικτυακή” εγκατάσταση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Κάτι που παρακάμπτει όλες τις δυσκολίες των αφαιρέσιμων μέσων, όπως την εύρεση και εγγραφή εικόνων CD ή το παίδεμα με πολυάριθμες και αναξιόπιστες δισκέττες.

Ο εγκαταστάτης δεν μπορεί να ξεκινήσει από αρχεία σε ένα NTFS σύστημα αρχείων.

4.4.1. Εκκίνηση του εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο με χρήση LILO ή GRUB

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να προσθέσετε ή ακόμα και να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα εγκατάστασή σας του Linux χρησιμοποιώντας είτε το LILO ή το GRUB.

Στη διάρκεια της εκκίνησης, και οι δύο φορτωτές εκκίνησης υποστηρίζουν το φόρτωμα στην μνήμη όχι μόνο του πυρήνα αλλά και ενός ειδώλου δίσκου (disk image). Αυτός ο δίσκος RAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ριζικό σύστημα αρχείων από τον πυρήνα.

Αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία από τις αρχειοθήκες του Debian σε μια βολική τοποθεσία στο σκληρό σας δίσκο, για παράδειγμα στο /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (αρχείο πυρήνα)

  • initrd.gz (είδωλο δίσκου μνήμης)

Τέλος, για να ρυθμίσετε τον φορτωτή εκκίνησης προχωρήστε στην ενότητα Τμήμα 5.1.3, “Ξεκινώντας από το Linux με LILO ή GRUB”.