Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική AMD64
5.1.1. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.2. Εκκίνηση από Windowse
5.1.3. Ξεκινώντας από το Linux με LILO ή GRUB
5.1.4. Εκκίνηση από USB stick μνήμης
5.1.5. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.6. Η οθόνη εκκίνησης
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Οθόνες Braille USB
5.2.2. Σειριακές Οθόνες Braille
5.2.3. Σύνθεση Ομιλίας από το Hardware
5.2.4. Συσκευές Καρτών
5.2.5. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική AMD64
5.4.4. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.5. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.6. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης