5.2. Προσβασιμότητα

Μερικοί χρήστες πιθανόν να χρειάζονται ειδική υποστήριξη εξαιτίας πχ. μιας αδυναμίας στην όραση. Τερματικά braille USB ανιζνεύονται αυτόματα, αλλά οι περισσότερες άλλες δυνατότητες προσβασιμότητας θα πρέπει να ενεργοποιηθούν με το χέρι. Σε μηχανήματα που το υποστηρίζουν, το μενού εκκίνησης εκπέμπει έναν ήχο όταν είναι έτοιμος κάποιος να πληκτρολογήσει. Μερικές παράμετροι εκκίνησης μπορούν τότε να παραρτηθούν ώστε να ενεργοποιηθούν τέτοια γνωρίσματα προσβασιμότητας. Note that on most architectures the boot loader interprets your keyboard as a QWERTY keyboard.

5.2.1. Οθόνες Braille USB

Οθόνες braille USB θα πρέπει να ανιχνεύονται αυτόματα. Επιλέγεται τότε αυτόματα μια έκδοση του εγκαταστάτη με κείμενο και θα εγκατασταθεί αυτόματα στο προς εγκατάσταση σύστημα υποστήριξη για οθόνες braille. Μπορείτε λοιπόν απλά να πατήσετε το Enter στο μενού εκκίνησης. Από τη στιγμή που ξεκινήσει το τερματικό brltty μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα braille μπαίνοντας στο μενού προτιμήσεων.

5.2.2. Σειριακές Οθόνες Braille

Οι σειριακές οθόνς Braille δεν μπορούν να ανιχνυεθούν αυτόματα (καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστρέψει μερικές από αυτές). Θα πρέπει λοιπόν να παραθέσετε την παράμετρο εκκίνησης brltty=driver,port,table για να υποδείξετε στο brltty ποιον οδηγό θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Η παράμετρος driver θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον διγράμματο κωδικό του οδηγού για το τερματικό σας (δείτε τον σύνδεσμο driver code list). Η παράμετρος port θα πρέπει να αντικατασταθεί με το όνομα της σειριακής θύρας στην οποία συνδέεται η οθόνη, η προεπιλογή είναι η θύραttyS0. Η παράμετρος table είναι το όνομα του πίνακα braille που θα χρησιμοποιθεί (δείτε τη σελίδα table code list); ο προεπιλεγμένος πίνακας είναι ο Αγγλικός. Σημειώστε ότι ο πίνακας μπορεί να αλλάξει αργότερα μπαίνοντας στο μενού των προτιμήσεων.

5.2.3. Σύνθεση Ομιλίας από το Hardware

Υποστήριξη για συσκευές σύνθεσης ομιλίας από το hardware είναι διαθέσιμη μόνο μαζί με την υποστήριξη του γραφικού εγκαταστάτη. Θα πρέπει συνεπώς να επιλέξετε “Γραφική εγκατάσταση” στο μενού εκκίνησης. Τέτοιες συσκευές δεν μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα. Θα πρέπει λοιπόν να παραθέσετε την παράμετρο εκκίνησης speakup.synth=driver για να υποδείξετε στο πρόγραμμα speakup τον οδηγό που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Η παράμετρος driver θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον κωδικό του οδηγού για τη συσκυεή σας (δείτε τη σελίδα driver code list). Θα επιλεγεί τότε αυτόματα η κειμενική έκδοση του εγκαταστάτη και θα γίνει αυτόματα η εγκατάσταση της υποστήριξης για τη σύνθεση ομιλίας στο υπό εγκατάσταση σύστημα.

5.2.4. Συσκευές Καρτών

Κάποιες συσκευές για προσβασιμότητα είναι στην πραγματικότητα κάρτες που εγκαθίστανται στο μηχάνημα και διαβάζουν κείμενο απευθείας από τη μνήμη της κάρτας οθόνης. Για να δουλέψουν τέτοιες συσκευές θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για framebuffer χρησιμοποιώντας την παράμετρο εκκίνησης fb=false. Αυτό όμως θα μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων γλωσσών για την εγκατάσταση.

5.2.5. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης

Για χρήστες με μειωμένη όραση, ο εγκαταστάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα θέμα υψηλής αντίθεσης που τον καθιστά πιο ευανάγνωστο. Για να το ενεργοποιήσετε, προσθέστε την παράμετρο εκκίνησης theme=dark.