5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης

5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM

Μερικές φορές, ιδιαίτερα με παλιότερους οδηγούς CD-ROM, ο εγκαταστάτης πιθανόν να μην μπορεί να εκκινηθεί από ένα δίσκο CD-ROM. Μπορεί ακόμα ο εγκαταστάτης — ακόμα και μετά την επιτυχημένη εκκίνηση από το CD-ROM — να αποτύχει να αναγνωρίσει τον δίσκο CD-ROM ή να επιστρέψει σφάλματα κατά την ανάγνωσή του στη διάρκεια της εγκατάστασης.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αιτίες γι' αυτά τα προβλήματα. Μπορούμε μόνο να παραθέσουμε εδώ μερικά συνηθισμένα ζητήματα και να δώσουμε γεινικές συστάσεις για το πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από σας.

Υπάρχουν δυο πολύ απλά πράγματα που θα μπορούσατε καταρχήν να δοκιμάσετε.

 • Αν το CD-ROΜ δεν εκκινεί, ελέγξτε ότι έχει μπει σωστά στη συσκευή και ότι είναι καθαρό.

 • Αν ο εγκαταστάτης αποτύχει να αναγνωρίσει ένα CD-ROM, δοκιμάστε απλά να τρέξετε την επιλογή Detect and mount CD-ROM και για μια δεύτερη φορά. Μερικά προβλήματα σχετικά με DMA για παλιότερες συσκευές CD-ROM είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζονται με τον τρόπο αυτό.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, τότε δοκιμάστε τις συστάσεις στις υποενότητες που ακολουθούν. Οι περισσότερες, αλλά όχι όλες, από τις συστάσεις αυτές που συζητούνται εκεί ισχύουν τόσο για CD-ROM όσο και για DVD, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο CD-ROM για απλούστευση.

Αν δεν μπορείτε να πετύχετε να γίνει η εγκατάσταση από το CD-ROM, δοκιμάστε μια από τις άλλες μεθόδους εγκατάστασης που είναι διαθέσιμες.

5.4.1.1. Συνηθισμένα προβλήματα

 • Μερικές παλιότερες συσκευές CD-ROM δεν υποστηρίζουν την ανάγνωση από δίσκους που γράφτηκαν σε υψηλές ταχύτητες χρησιμοποιώντας έναν από τους σύγχρονους εγγραφείς CD.

 • Αν το σύστημά σας ξεκινά σωστά από το CD-ROM, αυτό δεν σημαίνει ότι το Linux υποστηρίζει αυτή τη συσκευή CD-ROM (ή, πιο σωστά, τον ελεγκτή στον οποίον είναι συνδεδεμένη η συσκευή CD-ROM σας).

 • Μερικές παλιότερες συσκευές CD-ROM δεν δουλεύουν σωστά αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “direct memory access” (DMA).

5.4.1.2. Πώς να διερευνήσετε και πιθανόν να επιλύσετε μερικά προβλήματα

Αν το CD-ROM αποτυγχάνει να ξεκινήσει, προσπαθήστε μερικά απ' αυτά που προτείνονται παρακάτω.

 • Ελέγξτε ότι το BIOS σας όντως υποστηρίζει εκκίνηση από το CD-ROM (παλιοότερα συστήματα πιθανόν να μην την υποστηρίζουν) και ότι η συσκευή σας CD-ROM υποστηρίζει τα μέσα που χρησιμοποιείτε.

 • Αν έχετε κατεβάσει μια εικόνα iso, ελέγξτε ότι η υπογραφή md5sum της εικόνας αυτής ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται γι' αυτήν στο αρχείο MD5SUMS που θα πρέπει να υπάρχει στην ίδια θέση από την οποία έχετε κατεβάσει την εικόνα iso.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  . Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η υπογραφή md5sum του CD-ROM που έχετε γράψει ταιριάζει επίσης. Η ακόλουθη εντολή θα πρέπει κανονικά να δουλεύει. Χρησιμοποιεί το μέγεθος της εικόνας για να διαβάσει τον σωστό αριθμό των byte από το CD-ROM.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 records in
  262668+0 records out
  134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s 
  

Αν μετά την επιτυχημένη εκκίνηση του εγκαταστάτη, το CD-ROM δεν ανιχνεύεται, μερικές φορές το να ξαναπροσπαθήσετε λύνει συνήθως το πρόβλημα. Αν έχετε περισσότερες από μια συσκευές CD-ROM, δοκιμάστε να βάλετε τον δίσκο CD-ROM στην άλλη συσκευή. Αν αυτό δεν πετύχει ή αν το CD-ROM αναγνωρίζεται αλλά υπάρχουν σφάλματα στην ανάγνωσή του, προσπαθήστε αυτά που προτείνονται παρακάτω. Γι' αυτό απαιτείται μια βασική γνώση του Linux. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις εντολές, θα πρέπει πρώτα να πάτε στην δεύτερη εικονική κονσόλα (VT2) και να ενεργοποιήσετε το κέλυφος σ' αυτήν.

 • Πηγαίνετε στην κονσόλα VT4 ή δείτε τα περιεχόμενα του /var/log/syslog (χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα nano σαν διορθωτή) για να ελέγξετε για οποιαδήποτε συγκεκριμένα μηνύματα σφάλματος. Στη συνέχεια, ελέγξτε επίσης την έξοδο της εντολής dmesg.

 • Ελέγξτε στην έξοδο της εντολής dmesg αν αναγνωρίστηκε η συσκευή CD-ROM σας. Θα πρέπει να δείτε κάτι όπως (οι γραμμές δεν θα πρέπει απαραίτητα να είναι συνεχόμενες):

  Probing IDE interface ide1...
  hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
  Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Αν δεν δείτε κάτι ανάλογο, τότε υπάρχει πιθανότητα ο ελεγκτής στον οποίον είναι συνδεδεμένη η συσκευή CD-ROM να μην αναγνωρίζεται ή να μην υποστηρίζεται καθόλου. Αν ξέρετε ποιος οδηγός απαιτείται για τον ελεγκτή αυτόν, μπορείτε να δοκιμάσετε να τον φορτώσετε με το χέρι χρησιμοποιοώντας την εντολή modprobe.

 • Ελέγξτε ότι υπάρχει ένας κόμβος συσκευής για την συσκευή CD-ROM στον κατάλογο /dev/. Στο προηγούμενο παράδειγμα αυτός θα πρέπει να είναι /dev/hdc. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένας κόμβος /dev/cdrom.

 • Χρησιμοποιήστε την εντολή mount για να ελέγξετε αν το CD-ROM έχει ήδη προσαρτηθεί. Αν όχι, προσπαθήστε να το προσαρτήσετε με το χέρι:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  . Ελέγξτε αν υπάρχουν οποιαδήποτε μηνύματα σφάλματος μετά την εκτέλεση της εντολής αυτής.

 • Ελέγξτε αν η επιλογή DMA είναι ενεργοποιημένη σ' αυτή τη φάση:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep using_dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  Το “1” μετά στην πρώτη στήλη μετά το using_dma σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένη. Αν είναι, προσπαθήστε να την απενεργοποιήσετε:

  $ echo -n "using_dma:0" 
  >settings
  

  . Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στον κατάλογο με το όνομα που αντιστοιχεί στη συσκευή CD-ROM σας.

 • Αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την εγκατάσταση, δοκιμάστε να ελέγξετε την ακεραιότητα του CD-ROM χρησιμοποιώντας την επιλογή προς το τέλος του κύριου μενού του εγκαταστάτη. Αυτή η επιλογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν μια γενική δοκιμασία για το αν το CD-ROM μπορεί να αναγνωστεί αξιόπιστα.

5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης

Εάν έχετε προβλήματα και ο πυρήνας δεν αποκρίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, δεν αναγνωρίζει περιφερειακά που έχετε, ή δεν αναγνωρίζονται οδηγοί όπως πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι οι παράμετροι εκκίνησης, όπως περιγράφεται στο Τμήμα 5.3, “Παράμετροι εκκίνησης”.

Συμβαίνει αρκετές φορές, κάποια προβλήματα να λύνονται με την αφαίρεση πρόσθετων συσκευών υλικού και περιφερειακών και με προσπάθεια επανεκκίνησης στη συνέχεια. Ιδιαίτερα προβληματικές μπορεί να είναι συσκευές όπως εσωτερικά modem, κάρτες ήχου και συσκευές Plug-n-Play.

Εάν έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μεγάλη ποσότητα μνήμης, πάνω από 512Μ, και ο εγκαταστάτης δεν αποκρίνεται όταν ξεκινά ο πυρήνας, μπορεί να πρέπει να συμπεριλάβετε ένα όρισμα εκκίνησης που να περιορίζει την ποσότητα της μνήμης που θα βλέπει ο πυρήνας, όπως mem=512m.

5.4.3. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική AMD64

Υπάρχουν μερικά συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης που μπορούν να αποφευχθούν περνώντας συγκεκριμένες παραμέτρους εκκίνησης στον εγκαταστάτη.

Μερικά συστήματα έχουν δισκέττες με “αντεστραμμένα DCLs ”. Αν έχετε σφάλματα στην ανάγνωση της δισκέττας, ακόμα κι αν ξέρετε ότι η δισκέττα είναι καλή, δοκιμάσετε την παράμετρο floppy=thinkpad.

Σε κάποια συστήματα, όπως τα IBM PS/1 ή ValuePoint (που έχουν οδηγούς δίσκου ST-506), η συσκευή IDE ίσως να μην αναγνωρίζεται κανονικά. Και πάλι, δοκιμάστε στην αρχή χωρίς τις παραμέτρους και δείτε αν η συσκευή IDE αναγνωρίζεται κανονικά. Αν όχι προσδιορίστε τη γεωμετρία του δίσκου (κύλινδροι, κεφαλές και τομείς) και χρησιμοποιήστε την παράμετροhd=cylinders,heads,sectors.

Αν έχετε ένα πολύ παλιό μηχάνημα, και ο πυρήνας ''κρεμάει'' μετά το μήνυμα Checking 'hlt' instruction..., τότε θα πρέπει να δοκιμάσετε το όρισμα no-hlt στην εκκίνηση, που απενεργοποιεί αυτόν τον έλεγχο.

Μερικά συστήματα (ιδιαίτερα φορητοί υπολογιστές) με εγγενή ανάλυση που δεν έχει τον λόγο 4:3 (που δεν είναι για παράδειγμα 800x600 ή 1024x768) πιθανόν να έχουν λευκή οθόνη μετά την εκκίνηση του εγκαταστάτη. Στην περίπτωση αυτή η προσθήκη της παραμέτρου εκκίνησης vga=788[8] ίσως βοηθήσει. Αν αυτό δεν δουλέψει, προσπαθήστε προσθέτοντας την παράμετρο εκκίνησης fb=false.

Αν η οθόνη σας αρχίσει να εμφανίζει κάποια περίεργη εικόνα κατά την εκκίνηση του πυρήνα, πχ. γίνεται εντελώς λευκή ή εντελώς μαύρη ή δείχνει άσχετα έγχρωμα εικονοστοιχεία, πιθανόν το σύστημά σας να έχει μια προβληματική κάρτα οθόνης που δεν περνάει σωστά στην κατάσταση framebuffer. Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο εκκίνησης fb=false για να απενεργοποιήσετε την κονσόλα framebuffer. Στην περίπτωση αυτή μόνο ένας περιορισμένος αριθμός γλωσσών θα είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση, λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων της κονσόλας. Δείτε το Τμήμα 5.3, “Παράμετροι εκκίνησης” για λεπτομέρειες.

5.4.3.1. Πάγωμα του συστήματος κατά το στάδιο ρύθμισης του PCMCIA

Μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών που παράγονται από τη DELL είναι γνωστό ότι παγώνουν μόλις η διαδικασία ανίχνευσης της συσκευής PCMCIA προσπαθεί να προσπελάσει κάποιες διευθύνσεις υλικού. Αν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα και δενχρειάζεστε την υποστήριξη PCMCIA κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την PCMCIA χρησιμοποιώντας την παράμετρο εκκίνησης hw-detect/start_pcmcia=false. Μπορείτε τότε να ρυθμίσετε την PCMCIA μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και να αποκλείσετε την περιοχή των πόρων εκείνων που προκαλούν τα προβλήματα.

Εναλλακτικά μπορείτε να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη στην κατάσταση ''έμπειρου χρήστη''. Θα ρωτηθείτε τότε να εισάγετε τις επιλογές για την περιοχή των πόρων που χρειάζεται το υλικό σας. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν από τους φορητούς υπόλογιστές Dell που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει εδώ να εισάγετε την επιλογή exclude port 0x800-0x8ff. Υπάρχει ακόμα και μια λίστα μερικών κοινών επιλογών για την περιοχή των πόρων στή σελίδα System resource settings section of the PCMCIA HOWTO. Σημειώστε ότι θα πρέπει να παραλείψετε τα κόμματα, αν υπάρχουν, όταν εισάγετε αυτή την τιμή στον εγκαταστάτη.

5.4.3.2. Πάγωμα του συστήματος κατά το φόρτωμα των αρθρωμάτων USB

Κανονικά ο πυρήνας προσπαθεί να εγκαταστήσει τα αρθρώματα USB και τον οδηγό του πληκτρολογίου USB ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει μερικά όχι διαδεδομένα πληκτρολόγια USB. Υπάρχουν όμως μερικά προβληματικά συστήματα USB στα οποία ο οδηγός "παγώνει" κατά τη φόρτωση. Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα αυτό ίσως είναι η απενεργοποίηση του ελεγκτή USB στις ρυθμίσεις του BIOS της μητρικής. Μια άλλη επιλογή είναι να δώσει κανείς την παράμετρο nousb στο προτρεπτικό της εκκίνησης.

5.4.4. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!

Στη διάρκεια της ακολουθίας της εκκίνησης, μπορεί να δείτε πολλά μηνύματα της μορφής can't find something , ή something not present, can't initialize something , ή ακόμα και this driver release depends on something . Τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα είναι αβλαβή. Τα βλέπετε επειδή ο πυρήνας του συστήματος εγκατάστασης έχει δημιουργηθεί με σκοπό να τρέχει σε υπολογιστές με πολλές διαφορετικές περιφερειακές συσκευές. Προφανώς κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να έχει όλες αυτές τις περιφερειακές συσκευές, οπότε το λειτουργικό σύστημα μπορεί να παράγει κάποια "παράπονα" καθώς ψάχνει για συσκευές που δεν έχετε. Πιθανόν επίσης να δείτε το σύστημα να σταματά για λίγο. Αυτό συμβαίνει όταν το λειτουργικο συστημα περιμένει την αποκριση μιας συσκευής και η συσκευή αυτή δεν είναι παρούσα στο σύστημά σας. Εάν βρίσκετε τον χρόνο εκκίνησης του συστήματος απαράδεκτα μεγάλο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο πυρήνα αργότερα (δείτε την ενότητα Τμήμα 8.6, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”).

5.4.5. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης

Εάν περνάτε με επιτυχία την αρχική φάση εκκίνησης αλλά δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, η επιλογή Αποθήκευση αρχείων καταγραφής σφαλμάτων στο μενού μπορεί να είναι χρήσιμη. Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε αρχεία καταγραφής των σφαλμάτων του συστήματος και πληροφορίες των ρυθμίσεων του εγκαταστάτη σε μια δισκέττα, ή να τα κατεβάσετε με έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας δώσουν ενδείξεις σχετικά με το τι πήγε λάθος και το πώς μπορεί να διορθωθεί. Αν υποβάλλετε μια αναφορά σφαλμάτων, πιθανόν να θελήσετε να επισυνάψετε αυτές τις πληροφορίες σ'αυτήν.

Άλλα μηνύματα σχετικά με την εγκατάσταση μπορούν να βρεθούν στο /var/log/ στην διάρκεια της εγκατάστασης, και στο /var/log/debian-installer/ μετά την εκκίνηση και είσοδο του υπολογιστή σας στο εγκατεστημένο σύστημα.

5.4.6. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης

Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, παρακαλούμε να υποβάλλετε μια αναφορά εγκατάστασης. Ενθαρρύνουμε την αποστολή τέτοιων αναφορών ακόμα και στην περίπτωση που η εγκατάσταση ήταν πετυχημένη, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον μεγαλύτερο αριθμό διαμορφώσεων υλικού.

Σημειώστε ότι η αναφορά της εγκατάστασής σας θα δημοσιευθεί στο Σύστημα Ανίχνευσης Σφαλμάτων του Debian (Debian Bug Tracking System, BTS) και θα προωθηθεί σε μια δημόσια λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση αλληλογραφίας που δεν σας πειράζει να δημοσιοποιηθεί.

Αν έχετε ένα σύστημα Debian που ήδη λειτουργεί, ο ευκολότερος τρόπος για να στείλετε μια αναφορά εγκατάστασης είναι να εγκαταστήσετε τα πακέτα nstallation-report και reportbug (με την εντολή aptitude install installation-report reportbug), να ρυθμίσετε το πακέτο reportbug όπως εξηγείται στην ενότητα Τμήμα 8.5.2, “Αποστολή αλληλογραφίας εκτός συστήματος”, και να τρέξετε την εντολή reportbug installation-reports.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υπόδειγμα όταν συμπληρώνετε αναφορές εγκατάστασης και αρχειοθετώντάς τις σαν αναφορές σφάλματος για το ψευδοπακέτο installation-reports, αποστέλοντάς τις στην διεύθυνση .

Package: installation-reports

Boot method: <How did you boot the installer? CD? floppy? network?>
Image version: <Full URL to image you downloaded is best>
Date: <Date and time of the install>

Machine: <Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl will do; the raw partition table is preferred>

Output of lspci -knn (or lspci -nn):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comments/Problems:

<Description of the install, in prose, and any thoughts, comments
   and ideas you had during the initial install.>

. Στην αναφορά σφάλματος περιγράψτε ποιό είναι το πρόβλημα, συμπεριλαμβάνοντας το τελευταίο μήνυμα πυρήνα που μπορέσατε να δείτε στην περίπτωση που ο πυρήνας "κρέμασε". Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθήσατε και τα οποία έφεραν το σύστημα στην προβληματική κατάσταση.[8] Η παράμετρος vga=788 θα ενεργοποιήσει τον VESA framebuffer με μια ανάλυση 800x600. Αυτό μπορεί πιθανόν να δουλέψει αλλά να μην δίνει την καλλίτερη δυνατή ανάλυση για το σύστημά σας. Μια λίστα με τις υποστηριζόμενες αναλύσεις μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας την παράμετρο vga=ask, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η λίστα πιθανόν να μην είναι πλήρης.