Chương 3. Hệ thống Cài đặt

Mục lục

3.1. Hệ thống cài đặt có gì mới?
3.1.1. Thay đổi chính
3.1.2. Tự động cài đặt

Bản Cài đặt Debian là hệ thống cài đặt chính thức của Debian. Nó cung cấp vài phương pháp cài đặt khác nhau. Những phương pháp sẵn sàng cài đặt vào hệ thống của người dùng thì phụ thuộc vào kiến trúc.

Các ảnh chứa bản cài đặt cho lenny nằm cùng với Sổ tay Cài đặt ở địa chỉ Web của Debian.

Sổ tay Cài đặt cũng có sẵn trên đĩa CD/DVD thứ nhất của bộ đĩa Debian chính thức, ở :

/doc/install/manual/vi/index.html

Khuyên người dùng cũng đọc danh sách errata tìm danh sách các vấn đề được biết.

3.1. Hệ thống cài đặt có gì mới?

Có rất nhiều phát triển trong Bản Cài Đặt Debian kể từ lần phát hành chính thức đầu tiên với Debian GNU/Linux 3.1 (sarge), kết quả là cả hai cải tiến hỗ trợ phần cứng và một số tính năng mới để kích thích.

Trong Ghi chú Phát hành này chỉ liệt kê những thay đổi chính trong bản cài đặt. Nếu người dùng quan tâm đến toàn cảnh về những thay đổi chi tiết kể từ etch, hãy kiểm tra các thông cáo phát hành đối với những bản phát hành B và RC của lenny mà sẵn sàng từ trang Web lịch sử tin tức của Bản Cài Đặt Debian.

3.1.1. Thay đổi chính

Hỗ trợ nạp phần vững trong khi cài đặt

Giờ có thể nạp các tập tin nhị phân phần vững từ vật chứa rời được cung cấp ngoài với vật chứa cài đặt Debian.

Hỗ trợ cài đặt từ MS Windows

Các vật chứa cài đặt giờ có sẵn một ứng dụng cho phép chuẩn bị hệ thống để cài đặt Debian từ môi trường kiểu MS Windows.

Hỗ trợ RAID kiểu SATA

Nâng cấp sớm gói chứa sự sửa chữa bảo mật

Khi dùng với truy cập mạng hoạt động, bản cài đặt sẽ nâng cấp tất cả các gói đã được cập nhật kể từ bản phát hành lenny đầu tiên. Nâng cấp này xảy ra trong bước cài đặt, trước khi hệ thống đã cài đặt được khởi động.

Kết quả là hệ thống đã cài đặt ít có thể bị lỗ hổng bảo mật do vấn đề được phát hiện và sửa chữa kể từ phát hành lenny.

Hỗ trợ volatile

Bản cài đặt giờ có tùy chọn thiết lập hệ thống đã cài đặt để sử dụng các gói cập nhật từ máy phục vụ volatile.debian.org. Kho này chứa các gói cung cấp dữ liệu mà yêu cầu cập nhật định kỳ, v.d. lời xác định múi giờ và tập tin chữ ký chống vi-rút.

Trình đơn khởi động mới cho Intel x86 và AMD64

Một trình đơn khởi động tương tác đã được thêm để làm cho việc đặt các tùy chọn riêng và phương pháp khởi động là trực giác hơn cho người dùng.

Bản chuyển mới

Kiến trúc armel giờ được hỗ trợ. Cũng cung cấp các ảnh cho khách Xen i386.

Hỗ trợ thiết bị phần cứng tổng hợp tiếng nói

Vài thiết bị được thiết kế đổ cung cấp chức năng phần cứng tổng hợp tiếng nói giờ được bản cài đặt hỗ trợ, vì vậy cải tiến khả năng truy cập cho người dùng thị lực kém.

Hỗ trợ các tùy chọn gắn kết relatime

Bản cài đặt giờ có khả năng thiết lập phân vùng với tùy chọn gắn kết relatime để mà thời gian truy cập đến tập tin và thư mục được cập nhật chỉ nếu thời gian truy cập trước nằm trước thời gian sửa đổi hiện thời.

Đồng hồ NTP đồng bộ vào lúc cài đặt

Đồng hồ máy tính giờ được đồng bộ với máy phục vụ NTP (giao thức thời gian mạng) qua mạng trong khi cài đặt, để hệ thống đã cài đặt cũng ngay có một đồng hồ đúng.

Ngôn ngữ bổ sung

Nhờ sự cố gắng rất lớn của các người dịch, giờ có thể cài đặt Debian bằng 63 ngôn ngữ khác nhau (50 dùng giao diện người dùng cài đặt dựa vào văn bản, và 13 được hỗ trợ chỉ với giao diện người dùng đồ họa do hình tượng phức tạp). Tổng số này là nhiều hơn etch theo năm ngôn ngữ. Các ngôn ngữ được thêm vào trong bản phát hành này bao gồm tiếng Am-ha-ríc, tiếng Ma-ra-thi, tiếng Bắc Xa-mi và tiếng Xéc-bi. Do bản cập nhật dịch còn thiếu, một ngôn ngữ bị bỏ trong bản phát hành này: tiếng Ex-tô-ni. Tuy nhiên, một ngôn ngữ bị tắt trong etch đã được kích hoạt lại: tiếng Ouen-s.

Những ngôn ngữ chỉ có thể được chọn dùng trình cài đặt đồ họa (vì bộ ký tự không hiển thị được trong môi trường khác đồ họa) là: tiếng Am-ha-ríc, tiếng Băng Gan, tiếng Đdông-kha, tiếng Gu-gia-ra-ti, tiếng Hin-đi, tiếng Gi-oa-gi-a, tiếng Khơ-me, tiếng Ma-lay-am, tiếng Ma-ra-thi, tiếng Ne-pan, tiếng Pun-gia-bi, tiếng Ta-min và tiếng Thái.

Đơn giản chọn quốc gia

Danh sách lựa chọn quốc gia giờ nhóm lại theo lục địa, thì làm cho dễ hơn chọn quốc gia khi người dùng không muốn chọn một quốc gia tương ứng với ngôn ngữ đã chọn.

3.1.2. Tự động cài đặt

Vài thay đổi được diễn tả trong phần trước cũng ngụ ý thay đổi trong hỗ trợ của bản cài đặt để tự động cài đặt dùng tập tin cấu hình sẵn. Có nghĩa là nếu bạn có tập tin cấu hình sẵn đã tồn tại mà hoạt động được với bản cài đặt etch, tập tin như vậy sẽ không hoạt động với bản cài đặt mà không sửa đổi.

Sổ tay Cài đặt chứa một Phụ lục riêng đã cập nhật mà diễn tả chi tiết quá trình cấu hình sẵn.