4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian

Per trobar la rèplica mes pròxima (i possiblement la mes ràpida, mireu la llista de rèpliques de Debian.

Quan descarregueu fitxers d'una rèplica de Debian, assegureu-vos que descarregueu els fitxers en mode binari, ni mode text ni mode automàtic.

4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació

Les imatges d'instal·lació estan ubicades en cada rèplica de Debian al directori debian/dists/lenny/main/installer-arm/current/images/ — el MANIFEST llista cada imatge i el seu propòsit.

4.2.1.1. Fitxers d'instal·lació del Netwinder

La manera més fàcil d'arrencar un Netwinder és a traves de la xarxa, fent servir la imatge de TFTP proveïda .../images/netwinder/netboot/boot.img .

4.2.1.2. Fitxers d'instal·lació del CATS

CATS es pot arrencar ja sigui mitjançant la xarxa o des del CD-ROM. Podeu obtenir el nucli i la imatge initrd des de .../images/netwinder/netboot/ .

4.2.1.3. Fitxers d'instal·lació de l'NSLU2

S'ofereix una imatge del microprogramari per al Linksys NSLU2 que arrencarà el debian-installer automàticament. Podeu carregar la imatge utilitzant la interfície web del Linksys o amb l'upslug2. Podeu obtenir la imatge a .../images/ixp4xx/netboot/di-nslu2.bin .

4.2.1.4. Fitxers d'instal·lació del Thecus N2100

S'ofereix una imatge del microprogramari pel Thecus N2100 que arrencarà automàticament el debian-installer. Aquesta imatge es pot instal·lar utilitzant el procés d'actualització de microprogramari del Thecus. Podeu trobar aquesta imatge a .../images/iop32x/netboot/n2100.bin .

4.2.1.5. Fitxers d'instal·lació del GLAN Tank

GLAN Tank requereix un nucli i un ramdisk en una partició ext2 en el disc en el qual desitgeu instal·lar Debian. Aquestes imatges les podeu trobar a .../images/iop32x/netboot/ .

4.2.1.6. Fitxers d'instal·lació del Kurobox Pro

GLAN Tank requereix un nucli i un ramdisk en una partició ext2 en el disc en el qual desitgeu instal·lar Debian. Aquestes imatges les podeu trobar a .../images/orion5x/netboot/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.7. Fitxers d'instal·lació de l'HP mv2120

Es proporciona una imatge del microprogramari per l'HP mv2120 que arrencarà automàticament el debian-installer. Aquesta imatge es pot instal·lar amb l'uphpmvault a Linux i altres sistemes, i amb l'HP Media Vault Firmware Recovery Utility a Windows. La imatge de microprogramari es pot obtenir a .../images/orion5x/netboot/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.8. Fitxers d'instal·lació del QNAP Turbo Station

QNAP Turbo Station (TS-109, TS-209 i TS-409) requereix un nucli i un ramdisk que podeu obtenir a .../images/orion5x/netboot/qnap/ . Es proporciona un guió per escriure aquestes imatges a la memòria flaix.