4.2. Stažení souborů z debianích zrcadel

Nejbližší (a tedy pravděpodobně nejrychlejší) zrcadlo naleznete v seznamu zrcadel Debianu.

Budete-li stahovat soubory z debianího zrcadla pomocí FTP, použijte binární mód, ne textový nebo automatický.

4.2.1. Kde se nalézají instalační obrazy?

Instalační obrazy jsou umístěny na každém zrcadle Debianu v adresáři debian/dists/lenny/main/installer-arm/current/images/. Význam jednotlivých obrazů popisuje soubor MANIFEST.

4.2.1.1. Instalační soubory pro Netwinder

Netwinder se nejjednodušeji zavede ze sítě za použití připraveného TFTP obrazu .../images/netwinder/netboot/boot.img .

4.2.1.2. Instalační soubory pro CATS

CATS můžete zavést buď ze sítě, nebo z CD. Příslušné jádro a initrd získáte z .../images/netwinder/netboot/ .

4.2.1.3. Instalační soubory pro NSLU2

Pro Linksys NSLU2 existuje obraz firmware, který automaticky zavede debian-installer. Tento obraz je k dispozici ke stažení na .../images/ixp4xx/netboot/di-nslu2.bin . Do zařízení můžete obraz nahrát pomocí webového rozhraní, nebo nástrojem upslug2 ze stejnojmenného balíku.

4.2.1.4. Instalační soubory pro Thecus N2100

Pro Thecus N2100 existuje obraz firmware, který automaticky zavede debian-installer. Tento obraz je k dispozici ke stažení na .../images/iop32x/netboot/n2100.bin . Do zařízení můžete obraz nahrát standardním způsobem pro aktualizaci firmware.

4.2.1.5. Instalační soubory pro GLAN Tank

GLAN Tank vyžaduje jádro a ramdisk na oblasti formátované souborovým systémem ext2. Oblast se musí nacházet na disku, na který chcete Debian GNU/Linux nainstalovat. Tyto obrazy jsou k dispozici ke stažení na .../images/iop32x/netboot/ .

4.2.1.6. Instalační soubory pro Kurobox Pro

Kurobox Pro vyžaduje jádro a ramdisk na oblasti formátované souborovým systémem ext2. Oblast se musí nacházet na disku, na který chcete Debian GNU/Linux nainstalovat. Tyto obrazy jsou k dispozici ke stažení na .../images/orion5x/netboot/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.7. Instalační soubory pro HP mv2120

Pro HP mv2120 existuje obraz firmware, který automaticky zavede debian-installer. Tento obraz je k dispozici ke stažení na .../images/orion5x/netboot/hp/mv2120/netboot.img . Do zařízení můžete obraz nahrát nástrojem uphpmvault ze stejnojmenného balíku, případně z Windows pomocí HP Media Vault Firmware Recovery Utility.

4.2.1.8. Instalační soubory pro QNAP Turbo Station

QNAP Turbo Station (TS-109, TS-209 a TS-409) vyžaduje jádro a ramdisk, které můžete stáhnout z .../images/orion5x/netboot/qnap/ . Tamtéž se nachází i skript, který tyto soubory zapíše do flash paměti zařízení.