4.2. Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta

Lähimmän (ja siten luultavasti nopeimman) asennuspalvelimen löytää Debianin asennuspalvelimien luettelosta.

FTP:tä käytettäessä muista noutaa tiedostot Debianin asennuspalvelimelta binäärimuodossa, ei tekstimuodossa tai automaattimuodossa.

4.2.1. Mistä asennusotokset löytyvät?

Asennuslevyjen otokset löytyvät jokaisesta Debianin asennuspalvelimesta hakemistosta debian/dists/lenny/main/installer-arm/current/images/ — luettelossa MANIFEST on kaikki otokset ja niiden käyttötarkoitus.

4.2.1.1. Netwinderin asennustiedostot

Netwinderin käynnistää helpoimmin verkosta, mukana tulevaa TFTP-otosta .../images/netwinder/netboot/boot.img käyttämällä.

4.2.1.2. CATS:in asennustiedostot

CATS voidaan käynnistää joko verkosta tai rompulta. Ydin ja initrd saadaan otoksesta .../images/netwinder/netboot/ .

4.2.1.3. NSLU2:n asennustiedostot

Linksys NSLU2:lle on laiteohjelmisto joka käynnistää automaattisesti Debianin asentimen debian-installer. Tämä laiteohjelmiston otos on saatavilla tiedostossa .../images/ixp4xx/netboot/di-nslu2.bin .

4.2.1.4. Thecus N2100:n asennustiedostot

Thecus N2100:lle on laiteohjelmisto joka käynnistää automaattisesti Debianin asentimen debian-installer. Tämä laiteohjelmiston otos saadaan tiedostosta .../images/iop32x/netboot/n2100.bin .

4.2.1.5. GLAN Tank:n asennustiedostot

GLAN Tank vaatii ytimen ja muistilevyn ext2-osiolla, jonka on oltava sillä levyllä johon Debian aiotaan asentaa. Nämä otokset saadaan osoitteesta .../images/iop32x/netboot/ .

4.2.1.6. Kurobox Pro:n asennustiedostot

Kurobox Pro vaatii ytimen ja muistilevyn ext2-osiolla, jonka on oltava sillä levyllä johon Debian aiotaan asentaa. Nämä otokset saadaan osoitteesta .../images/orion5x/netboot/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.7. HP mv2120:n asennustiedostot

HP vv2120:lle on laiteohjelmisto joka käynnistää automaattisesti Debianin asentimen debian-installer. Tämä otos asennetaan uphpmvault:lla Linuxissa ja muissa järjestelmissä ja HP Media Vault Firmware Recovery Utility:llä Windowsissa. Tämä laiteohjelmiston otos saadaan tiedostosta .../images/orion5x/netboot/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.8. QNAP Turbo Station:in asennustiedostot

QNAP Turbo Station (TS-109, TS-209 and TS-409) vaatii ytimen ja muistilevyn, jotka ovat saatavilla osoitteesta .../images/orion5x/netboot/qnap/ . Saatavilla on komentotiedosto joka kirjoittaa nämä otokset flashmuistiin.