Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä ARM
5.1.1. Käynnistäminen TFTP:llä
5.1.2. Käynnistäminen CD-levyltä
5.1.3. Käynnistäminen laiteohjelmistosta
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. CD-levyjen luotettavuus
5.3.2. Käynnistysasetukset
5.3.3. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.4. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.5. Asennusraporttien lähettäminen