5.1. Zavedení instalátoru na ARM

5.1.1. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.3 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

5.1.1.1. Zavedení z TFTP na počítačích Netwinder

Netwindery mají dvě síťová rozhraní: NE2000-kompatibilní kartu na 10Mbps (obvykle eth0) a 100Mbps kartu Tulip (eth1). 100Mbps karta může mít problémy s nahráváním obrazu přes TFTP, takže raději doporučujeme použít pomalejší rozhraní (označené 10 Base-T).

Poznámka

K zavedení instalačního systému potřebujete NeTTrom verze 2.2.1 a pozdější, doporučená verze je 2.3.3. Z licenčních důvodů se však soubory s firmwarem nedají stáhnout. Pokud se situace změní, naleznete nové obrazy na http//www.netwinder.org/.

Při zavádění Netwinderu musíte během odpočítávání přerušit zaváděcí proces, což vám dovolí nastavit různé proměnné firmwaru, které potřebujete pro zavedení instalačního systému. Nejprve nahrajte výchozí nastavení:

NeTTrom command-> load-defaults

Dále musíte nastavit síťovou adresu buď staticky:

NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

kde 24 je počet nastavených bitů v síťové masce, nebo dynamicky:

NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 dhcp

Pokud TFTP server není na lokální podsíti, budete možná muset upravit nastavení route1. Dále byste měli nastavit adresu TFTP serveru a umístění obrazu. Poté můžete uložit nastavení do flash paměti.

NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
NeTTrom command-> save-all

Nyní můžete firmwaru sdělit, že má z TFTP obrazu zavést systém:

NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram

Používáte-li pro instalaci Netwinderu sériovou konzoli, budete také potřebovat následující nastavení:

NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Naopak pro instalace používající klávesnici a monitor musíte nastavit:

NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Nastavení proměnných můžete zkontrolovat příkazem printenv. Je-li vše v pořádku, můžete obraz zavést příkazem

NeTTrom command-> boot

V případě jakýchkoliv problémů je k dispozici podrobné HOWTO.

5.1.1.2. Zavedení z TFTP na počítačích CATS

Na strojích CATS použijte v Cyclone promptu příkaz boot de0: (nebo podobný).

5.1.2. Zavedení z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.4 – „Problémy s instalačním systémem“.

Pro zavedení z CD-ROM zadejte v promptu Cyclone konzoly příkaz boot cd0:cats.bin

5.1.3. Zavedení z firmwaru

Na trhu existuje stále větší množství spotřebitelských zařízení, která se zavádí přímo z flash paměti umístěné v zařízení. Instalační systém je možno zapsat na flash paměť, takže po příštím restartu zařízení se spustí právě instalační systém.

Poznámka

Pamatujte, že změnou firmwaru zařízení obvykle ztratíte záruku. Také se občas stane, že se při zápisu do flash paměti objeví problémy a zařízení se už nepodaří zprovoznit. Postupujte prosím opatrně a postupujte přesně dle návodu.

5.1.3.1. Zavedení NSLU2

Firmware instalačního systému lze do flash paměti nahrát třemi způsoby.

5.1.3.1.1. Pomocí webového rozhraní NSLU2

Přejděte do administrátorské sekce a vyberte položku Upgrade. Na disku vyhledejte obraz instalátoru, který jste si tam již dříve stáhli. Poté stiskněte tlačítko Start Upgrade, potvrďte, počkejte několik minut a znovu potvrďte. Systém se pak zavede rovnou do instalačního systému.

5.1.3.1.2. Přes síť pomocí Linuxu/Unixu

Na libovolném počítači s Linuxem nebo Unixem můžete použít pro nahrání instalačního systému do počítače program upslug2. Tento software je dokonce zabalen přímo v Debianu.

Nejprve musíte přepnout NSLU2 do aktualizačního režimu:

  1. Od USB portů odpojte všechny disky a jiná zařízení.

  2. Vypněte NSLU2.

  3. Stiskněte a držte tlačítko reset (přístupné skrze malou dírku na zadní straně nad napájením).

  4. Zapněte NSLU2.

  5. Sledujte diodu ready/status a počkejte 10 sekund. Po 10 sekundách se změní barva ze žluté na červenou. V ten okamžik uvolněte tlačítko reset.

  6. Dioda ready/status bude blikat střídavě červenou/zelenou barvou (před první zelenou je sekundová pauza). NSLU2 je nyní v režimu aktualizace.

Pokud máte s touto částí problémy, podívejte se na stránky NSLU2-Linux. Až bude NSLU2 v aktualizačním režimu můžete do něj nahrát nový obraz:

sudo upslug2 -i di-nslu2.bin

Všimněte si, že nástroj také zobrazí MAC adresu vašeho NSLU2, což se může hodit pro nastavení DHCP serveru. Po zapsání a ověření celého obrazu se systém automaticky restartuje. Nyní musíte znovu připojit USB disk, protože jinak by jej instalační systém nenašel.

5.1.3.1.3. Přes síť pomocí Windows

Pro Windows existuje nástroj, kterým se dá nahrát firmware přes síť.