5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική ARM

5.1.1. Εκκίνηση από TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (DHCP, RARP, ή BOOTP).

Η μέθοδος εγκατάστασης με υποστήριξη δικτυακής εκκίνησης περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 4.3, “Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP”.

5.1.1.1. Εκκίνηση με TFTP σε NetWinder

Τα Netwinders έχουν δυο διεπαφές δικτύου: Μία κάρτα 10Μbps συμβατή με NE2000 (που γενικά αναφέρεται σαν eth0) και μία κάρτα Tulip των 100Μbps. Πιθανόν να συναντήσετε προβλήματα προσπαθώντας να φορτώσετε την εικόνα μέσω TFTP χρησιμοποιώντας την κάρτα των 100Mbps οπότε συνίσταται να χρησιμοποιήσετε αυτήν των 10Mbps (είναι η κάρτα που επιγράφεται σαν 10 Base-T).

Σημείωση

Χρειάζεστε έκδοση NeTTrom 2.2.1 ή μεταγενέστερη για να εκκινήσετε το σύστημα εγκατάστασης, η έκδοση NeTTrom 2.3.3 είναι η συνιστώμενη. Δυστυχώς τα αρχεία για το firmware δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα λόγω προβλημάτων με τις άδειες.10 Base-T). μπορείτε10 Base-T). να πάρετε τα αρχεία αυτά από το: ftp://ftp.netwinder.org/pub/netwinder/firmware/:

Κατά την εκκίνηση του συστήματος Netwinder θα πρέπει να διακόψετε την διαδικασία εκκίνησης κατά την αντίστροφη μέτρηση. Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε έναν αριθμό από ρυθμίσεις του firmware που είναι απαραίτητες για την εκκίνηση του εγκαταστάτη. Ξεκινήστε, πρώτα απ' όλα, φορτώνοντας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις:

  NeTTrom command-> load-defaults

Επιπλέον, θα πρέπει να ρυθμίσετε το δίκτυο είτε με μια στατική διεύθυνση:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
  NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

όπου 24 είναι ο αριθμός των bit στην μάσκα δικτύου, ή μια δυναμική διεύθυνση:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 dhcp

Πιθανόν να χρειαστεί να καθορίσετε τις ρυθμίσεις διαδρομής route1 σε περίπτωση που ο server TFTP δεν βρίσκεται στο τοπικό υποδίκτυο. Μετά από τις ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να προσδιορίσετε τον server TFTP και την τοποθεσία της εικόνας. Μπορείτε τότε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας στην μνήμη flash.

  NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
  NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
  NeTTrom command-> save-all

Θα πρέπει τώρα να πείτε στο firmware ότι θα πρέπει να εκκινήσει την εικόνα TFTP:

  NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
  NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram

Αν χρησιμοποιείτε μια σειριακή κονσόλα για την εγκατάσταση στο σύστημα Netwinder, θα πρέπει να προσθέσετε και την ακόλουθη ρύθμιση:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Εναλλακτικά, για εγακταστάσεις με χρήση ενός πληκτρολογίου και οθόνης θα πρέπει να ορίσετε:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή printenv για την ανασκόπηση των ρυθμίσεων του περιβάλλοντός σας. Αφού επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές, μπορείτε να φορτώσετε την εικόνα:

  NeTTrom command-> boot

Σε περίπτωση που συναντήσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες είναι διαθέσιμο ένα αναλυτικό HOWTO.

5.1.1.2. Εκκίνηση από TFTP σε CATS

Σε μηχανήματα CATS, χρησιμοποιήστε boot de0: ή κάτι αντίστοιχο στην προτροπή του Cyclone.

5.1.2. Εκκίνηση από CD-ROM

Ο ευκολότερος τρόπος για τους περισσότερους χρήστες είναι να χρησιμοποιήσουν ένα σετ με τα CD του Debian. Αν έχετε ένα τέτοιο σετ και αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει απευθείας εκκίνηση από το CD τότε είστε εντάξει! Απλά βάλτε το CD σας στη συσκευή, επανεκκινήστε και προχωρήστε στο επόμενο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι κάποιες συσκευές CD πιθανόν να απαιτούν συγκεκριμένους οδηγούς και έτσι να μην είναι προσβάσιμες στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης. Αν συμβεί λοιπόν ο συνηθισμένος τρόπος εκκίνησης από το CD να μην δουλέψει για το σύστημά σας,ξαναεπισκεφθείτε το κεφάλαιο αυτό και διαβάστε για πιθανούς εναλλακτικούς πυρήνες και μεθόδους εγκατάστασης που ίσως δουλέψουν στην περίπτωσή σας.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε από το CD-ROM, έχετε τη δυνατότητα ίσως να εγκαταστήσετε μέρη του Debian συστήματος και οποιαδήποτε πακέτα θέλετε από το CD-ROM. Απλά εκκινήστε χρησιμοποιώντας ένα άλλο μέσο, όπως δισκέττες. Όταν έρθει η στιγμή για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, το βασικό σύστημα και οποιαδήποτε επιπλέον πακέτα θα πρέπει να υποδείξετε στο σύστημα εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει τον οδηγό του CD-ROM.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εκκίνηση, δείτε το Τμήμα 5.4, “Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ”.

Για να εκκινήσετε ένα CD-ROM από το προτρεπτικό της κονσόλας του Cyclone, χρησιμοποιήστε την εντολή boot cd0:cats.bin

5.1.3. Εκκίνηση από το Firmware

Υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός από καταναλωτικές συσκευές που εκκινούν κατευθείαν από ένα τσιπ flash στην ίδια την συσκευή. Ο εγκαταστάτης μπορεί να αποθηκευτεί στην flash ώστε να ξεκινήσει αυτόματα όταν επανεκκινήσετε τα μηχανήματά σας.

Σημείωση

Σε πολλές περιπτώσεις, η αλλαγή του firmware μιας embedded συσκευής ακυρώνει την εγγύηση που έχετε.

5.1.3.1. Εκκίνηση του NSLU2

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να τοποθετήσετε τον εγκαταστάτη του firmware στην μνήμη flash:

5.1.3.1.1. Χρησιμοποιώντας το web interface του NSLU2

Πηγαίνετε τστην ενότητα Διαχείρισης και επιλέξτε Upgrade από το μενού. Μπορείτε τότε να πλοηγηθείτε στον δίσκο σας για την εικόνα του εγκαταστάτη που έχετε "κατεβάσει" από πριν. Πατήστε στην συνέχεια το κουμπί Start Upgrade, επιβεβαιώστε, περιμένετε για μερικά λεπτά και επιβεβαιώστε ξανά. Το σύστημα θα ξεκινήσει τότε κατευθείαν από τον εγκαταστάτη.

5.1.3.1.2. Μέσω του δικτύουχρησιμοποιώντας Linux/Unix

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή upslug2 από οποιοδήποτε μηχάνημα Linux ή Unix για να αναβαθμίσετε το μηχάνημα μέσω του δικτύου. Το λογισμικό αυτό διατίθεται και σαν πακέτο για το Debian. Καταρχήν, θα πρέπει να θέσετε το σύστημά σας NSLU2 σε κατάσταση αναβάθμισης:

 1. Αποσυνδέστε οποιουσδήποτε δίσκους και/ή συσκευές από τις θύρες USB.

 2. Σβήστε το σύστημα NSLU2

 3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί reset (που είναι προσβάσιμο μέσω της μικρής οπής στο πίσω μέρος του συστήματος ακριβώς πάνω από την είσοδο τροφοδοσίας).

 4. Πιέστε και αφήστε το κουμπί power για να θέσετε σε λειτουργία το NSLU2.

 5. Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα προσέχοντας για την φωτεινή ένδειξη (LED) ready/status. Μετά από τα 10 δευτερόλεπτα θα αλλάξει από πορτοκαλί σε κόκκινο. Αμέσως αφήστε ελεύθερο το κουμπί reset.

 6. Η φωτεινή ένδειξη ready/status του NSLU2 θα μεταβληθεί εναλλάξ σε κόκκινο/πράσινο (υπάρχει ένα διάστημα αναμονής ενός δευτερολέπτου πριν από την πρώτη εμφάνιση του πράσινου). Το σύστημα NSLU2 είναι τώρα σε κατάσταση αναβάθμισης.

Δείτε την σελίδα NSLU2-Linux pages αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα σ' αυτό. Μόλις το σύστημα NSLU2 βρεθεί σε κατάσταση αναβάθμισης, μπορείτε να κάνετε flash την καινούρια εικόνα:

sudo upslug2 -i di-nslu2.bin

Σημειώστε ότι το εργαλείο αυτό δείχνει επίσης την διεύθυνση MAC του συστήματός σας NSLU2, που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη στην ρύθμιση του server DHCP. Μετά την εγγραφή και επαλήθευση ολόκληρης της εικόνας, το σύστημα θα επανεκκινήσει αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε ξανά τον δίσκο σας USB, διαφορετικά ο εγκαταστάτης δεν θα μπορέσει να τον εντοπίσει.

5.1.3.1.3. Μέσω του δικτύου χρησιμοποιώντας Windows

Υπάρχει ένα εργαλείο για Windows που επιτρέπει την αναβάθμιση του firmware μέσω του δικτύου.