Kapitola 1. Úvod

Obsah

1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu

Tento dokument informuje používateľov distribúcie Debian GNU/Linux o hlavných zmenách vo verzii 5.0 (kódové označenie „lenny“).

Poznámky k vydaniu poskytujú informácie o tom ako bezpečne aktualizovať systém z predošlého vydania 4.0 (kódové označenie etch) na aktuálne vydanie a informujú používateľov o známych potenciálnych problémoch, s ktorými by sa mohli stretnúť počas aktualizácie.

Najnovšia verzia tohto dokumentu je vždy dostupná na http://www.debian.org/releases/lenny/releasenotes. Ak si nie ste istý či čítate aktuálnu verziu, skontrolujte dátum na prvej stránke a uistite sa, že čítate aktuálnu verziu.

[Výstraha]Výstraha

Majte na pamäti, že nie je možné uviesť každý známy problém a preto boli tu uvedené problémy vybrané na základe očakávanej frekvencie výskytu a závažnosti.

Prosím, majte na pamäti, že aktualizácia je podporovaná a zdokumentovaná iba z predošlého vydania Debianu (v tomto prípade z vydania etch). Ak potrebujete vykonať aktualizáciu zo staršieho vydania, mali by ste si prečítať Poznámky k vydaniu predošlého vydania a najprv aktualizovať na etch.

1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente

Pokúsili sme sa otestovať všetky rozličné kroky aktualizácie popísané v tomto dokumente a tiež sme sa pokúsili predvídať všetky možné problémy, s ktorými sa naši používatelia môžu stretnúť.

Ak si napriek tomu myslíte, že ste našli akúkoľvek chybu (nesprávne alebo chýbajúce informácie) v tejto dokumentácii, prosím oznámte chybu do systému sledovania chýb voči balíku release-notes.

1.2. Ako posielať správy o aktualizácii

Vítané sú všetky informácie od používateľov, ktoré sa týkajú aktualizácie z etch na lenny. Ak ste ochotný podeliť sa o tieto informácie, nahláste prosím chybu s vašimi výsledkami do systému sledovania chýb voči balíku upgrade-reports. Žiadame, aby ste všetky prípadné prílohy skomprimovali (pomocou gzip).

Prosím, uveďte pri posielaní správ o aktualizácii nasledovné údaje:

[Poznámka]Poznámka

Pozn.: Mali by ste venovať nejaký čas tomu, aby ste skontrolovali, či spolu so záznamami neodosielate akékoľvek citlivé alebo dôverné informácie a odstrániť ich zo správy, pretože tieto informácie budú verejne prístupné.

1.3. Zdroje tohto dokumentu

Tento dokument je vo formáte DocBook XML. HTML verzia sa generuje pomocou docbook-xsl a xsltproc. PDF verzia sa generuje pomocou dblatex alebo xmlroff. Zdrojové súbory Poznámok k vydaniu sú dostupné v SVN úložisku Dokumentačného Projektu Debian. Na prístup k jednotlivým súborom a prezeranie ich zmien môžete použiť webové rozhranie. Ďalšie informácie o prístupe k SVN nájdete na stránkach o SVN Dokumentačného Projektu Debian.