Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), ARM

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distrbuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare deltajer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian GNU/Linux.

2009-08-23


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian GNU/Linux 5.0
2.1. Vad är nytt för ARM?
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. Pakethantering
2.2.2. Om proposed-updates (föreslagna förändringar)
2.3. Systemförbättringar
2.4. Större kärnrelaterade ändringar
2.4.1. Ändringar i paketering av kärnan
2.5. Emdebian 1.0 (baserad på Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.6. Netbook-stöd
2.7. Java, nu i Debian
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från tidigare utgåvor
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data eller konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för återställning
4.1.4. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Kontrollera systemets status
4.2.1. Kontrollera kommande åtgärder i pakethanteraren
4.2.2. Inaktivera APT-nålning
4.2.3. Kontrollera paketstatus
4.2.4. Avsnittet proposed-updates
4.2.5. Inofficiella källor och bakåtporteringar
4.3. Avmarkera paket manuellt
4.4. Förbered källor för APT
4.4.1. Lägg till APT-källor på Internet
4.4.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.4.3. Lägg till APT-källa från cd-rom eller dvd
4.5. Uppgradering av paket
4.5.1. Spela in sessionen
4.5.2. Uppdatering av paketlistan
4.5.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.5.4. Uppgradera apt och/eller aptitude först
4.5.5. Använda aptitudes lista över automatiskt installerade paket i apt
4.5.6. Minimal systemuppgradering
4.5.7. Uppgradering av resten av systemet
4.5.8. Möjliga problem under uppgraderingen
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.6.2. Ny ordning för enhetsnumrering
4.6.3. Tidsproblem vid uppstart
4.7. Saker att göra före omstart
4.7.1. Kör lilo igen
4.8. Systemets uppstart stannar vid Väntar på rotfilsystem
4.8.1. Att undvika problemet före uppgradering
4.8.2. För att återhämta sig från problemet efter uppgraderingen
4.9. Förberedelse inför nästa utgåva
4.10. Föråldrade paket
4.10.1. Dummy-paket
4.11. Inför nästa utgåva av Debian
4.11.1. Stöd för ARM ABI-porteringen avslutas till förmån för ARM EABI-porteringen
5. Problemområden att känna till för utgåvan lenny
5.1. Potentiella problem
5.1.1. Problem med enheter på grund av udev
5.1.2. Vissa applikationer fungerar inte längre med kärna 2.4
5.1.3. Vissa nätverksplatser kan inte anslutas till via TCP
5.1.4. Automatisk avstängning slutar fungera
5.1.5. Asynkron initiering av nätverksinstallation kan orsaka oförutsett beteende
5.1.6. Problem med att använda WPA-säkrade trådlösa nätverk
5.1.7. Problem med filnamn med tecken utanför ASCII-tabellen
5.1.8. Ljudet slutar fungera
5.2. NFS-monteringar hanteras av nfs-common
5.3. Förändringar i rumänskt (ro) tangentbordsupplägg
5.4. Uppgradera apache2
5.5. NIS och nätverkshanteraren
5.6. Säkerhetsstatus för Mozillaprodukter
5.7. Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
5.8. KDE skrivbordet
5.9. Stöd och ändringar i Gnome-skrivbordet
5.10. Inget stöd för Unicode i emacs21*
5.11. slurpd/replica kommer inte längre att fungera
5.12. Skrivbordet visar inte helskärmsläge
5.13. Problem med DHCP-överlämning vid fel
5.14. VServer Disk Limit
6. Mer information om Debian GNU/Linux
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt etch-system
A.1. Uppgradering av ditt etch-system
A.2. Kontrollera dina källistor
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
C. Till minne av Thiemo Seufer
Index
Gloslista