Дебиан ГНУ/Линукс 5.0 -- Заслуги (или вина)

Управление на изданието

Това издание на Дебиан бе управлявано от Luc Claes, Andreas Barth и Marc Brockschmidt.

Останалите от Дебиан

Програмистите и всички останали, които помогнаха.