Debian GNU/Linux 5.0 – Ros (eller ris)

Styrning av utgivningen

För den här utgåvan av Debian ansvarade Luk Claes, Andreas Barth och Marc Brockschmidt.

Resten av Debian

Utvecklarna och alla andra som bidragit.