Инсталиране на Дебиан ГНУ/Линукс 5.0.10

Дебиан ГНУ/Линукс 5.0 бе наследена от Дебиан ГНУ/Линукс 6.0 (squeeze). Възможно е някои от образите на инсталационни носители по-долу да не са налични или вече да не работят. Препоръчва се инсталирането на squeeze.

За да инсталирате Дебиан ГНУ/Линукс 5.0.10 (lenny), изтеглете някой от следните файлове-образи:

компактдискове за мрежова инсталация (обикновено 135-175 MB)

дискове-визитки (обикновено 20-50 MB)

Blu-ray (чрез jigdo)

други носители (зареждане от мрежата, USB и други)

Ако някои от хардуерните компоненти изискват зареждането на фърмуер за нормалната си работа можете да използване някои от комплектите пакети с фърмуер. Инструкция за използване им и обща информация за зареждането на фърмуер по време на процеса на инсталиране има в ръководството за инсталиране (виж раздел Документация по-долу).

Забележки

Документация

Ако предпочитате де прочетете само един документ преди да инсталирате, нека това бъде Инструкцията за инсталиране – бърз преглед на процеса на инсталиране. Препоръчва се и следната документация:

Допълнения

Това е списък на известните до момента проблеми в инсталатора на Дебиан GNU/Linux 5.0.10. Ако сте срещнали проблем по време на инсталацията и не го намирате в този списък, изпратете ни доклад за инсталацията с описание на проблема или проверете wiki за други познати проблеми.

Допълнителна информация за версия 5.0

Автоматичното конструиране на RAID масиви в авариен режим може да доведе до загуба на данни
Аварийният режим трябва да се използва изключително внимателно в случай, че системата използва софтуерен RAID. Аварийният режим конструира автоматично масивите, което може да доведе до загуба на данни ако са налице невалидни или остарели контролни блокове на RAID.
Повредено показване на съобщения при инсталиране на Джонга
При инсталиране на езика Джонга, в случай че проверката на въведената парола за административния потребител не съвпада, показваното съобщение е повредено заради проблем с изобразяването на текст в курсив.
Възможна промяна на дисковите устройства след рестартиране
Поради разлика в реда на зареждане на модулите на ядрото е възможно на системи с много дискови контролери след рестартиране ядрото или системата udev да асоциират с дисковете устройства с имена, различни от имената по време на инсталацията.
Това може да доведе до невъзможност да се зареди системата. В повечето случаи това може да бъде поправено като се редактира конфигурацията на програмата за начално зареждане и файла /etc/fstab, евентуално чрез използване на авариен режим на инсталатора.
Имайте предвид обаче, че този проблем може да се появи отново при следващо рестартиране.
Проблеми след рестартиране при инсталиране от носител USB
Предишния проблем може да се появи и при инсталиране от носител USB. Оставянето на носителя включен е временно решение, което ще помогне за правилното зареждане на операционната система и ще даде възможност за коригиране на настройките на програмата за начално зареждане. Повече подробности има в доклада за грешка №506263.
Маршрутизатори с грешки могат да причинят мрежови проблеми
Ако срещнете мрежови проблеми по време на инсталацията, причината може да е маршрутизатор някъде между вас и огледалния сървър на Дебиан, който не работи правилно с window scaling. Прочетете №401435 и тази статия в kerneltrap за повече информация.
Временно решение на проблема можете да намерите като изключите TCP window scaling. За целта стартирайте обвивка и въведете следната команда:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
За инсталирана вече система би било добре да не изключвате напълно TCP window scaling. Следната команда ще зададе обхват за четене и запис, който би трябвало да работи за почти всеки маршрутизатор:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Не се поддържа инсталиране на Squeeze или Sid
Промени в пакета passwd в тестовата и нестабилната дистрибуции предизвикват провал при настройката на потребителите. Подробностите – в доклад за грешка №529475.
i386: разни проблеми
Архитектурата i386 има няколко известни проблема:
  • Поради увеличаване на размера на ядрото Linux не предоставяме образи за инсталиране от дискети.
  • Имаме поне един доклад, според който инсталатора забива по време на откриването на мрежовите контролери на някои модели преносими компютри Dell Inspiron. За повече информация вижте доклад за грешка №509238. Зареждането на инсталатора с параметър vga=771 изглежда помага за заобикалянето на проблема.
powerpc: разни проблеми
Архитектурата PowerPC има няколко проблема в това издание:
  • инсталирането от дискета на старите модели PowerMac (OldWorld) не работи, тъй като не се създава възел за устройство за модула swim3, а и понеже miboot не е включен
  • Модулът snd-powermac вече не се зарежда по подразбиране, защото това предизвиква увисване на някои системи. Ако е нужен трябва ръчно да бъде добавен в /etc/modules
s390: неподдържани възможности
  • дисциплината DASD DIAG не се поддържа
  • мрежови интерфейси LCS вече не се поддържат